DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Anglicko-český slovník s počitatelností a frázovými slovesy

Autor:Obrtelová a kol.
Nakladatel:NAKLADATELSTVÍ OLOMOUC
Kód:24013
ISBN:8071820466
EAN:9788071820468
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:339 Kč
Množství:
+-
ks
 • Tento zcela nový anglicko-český slovník středního rozsahu se opírá zejména o slovní zásobu výkladových slovníků (Collins Cobuild, Cambridge International Dictionary of English, Longman Dictionary of Contemporary English atd.), což zajišťuje obsahovou správnost hesel a zařazuje jednotlivé ekvivalenty do kontextu tak, aby byl uživatel slovníku co nejpřesněji informován o možném použití slova či fráze.
 • Do slovníku byla zařazena i slova, která nemají v češtině jednoslovný ekvivalent a v angličtině jsou natolik frekventní, že si zaslouží i delší vysvětlení.
 • Jako vůbec první slovník uvádí označení počitatelnosti podstatných jmen, což ulehčí uživateli použití slov ve větě a pomůže mu tak vyřešit otázku, zda to či ono podstatné jméno tvoří množné číslo či nikoliv.
 • Pro upřesnění jednotlivých významových odstínů byly použity české vysvětlivky doplněny o možné kolokace v závorce za slovem.
 • Slovník zachycuje zcela současný anglický jazyk jak v britské tak i v americké podobě.
 • Amerikanizmy jsou doplněny britským protějškem a naopak přímo v textu.
 • Výběr materiálu je zacílen zejména na hovorový jazyk, který se nevyhýbá ani vulgarizmům a slangovým výrazům.
 • Slovník nezapomíná ani na nejnovější výrazy z výpočetní techniky.
 • Výsadou jsou frázová slovesa, která jsou zvýrazněna v rastrových rámečcích za jednotlivými slovesy.
 • Součástí slovníku jsou tematicky uspořádané celostránkové barevné přílohy z oblasti botaniky, zoologie, biologie člověka, odívání, bydlení, sportů apod.
 • V textové části naleznete také názorné černobílé kresby s anglickými i českými popisky.
 • Další přílohy přináší stručnou anglickou a českou gramatiku, zeměpisné názvy, předpony a přípony, seznam nepravidelných sloves a podstatných jmen, seznam zkratek, ale také seznam English false friends, tedy slov, která tím, že jsou v obou jazycích velmi podobná, svádějí k chybám při jejich interpretaci.
 • Zajímavostí je podrobná dvoujazyčná zeměpisná příloha, která podává podrobné informace o zemích, ve kterých je angličtina oficiálním jazykem.
 • Slovník se vzácnou pečlivostí recenzuje doc. Václav Řeřicha z Filozofické fakulty UP, kterému celé dílo vděčí za užitečné opravy, doplňky a vylepšení.
 • Tento zcela výjimečný slovník je určen všem, kteří mají zájem najít si cestu k současné angličtině ve všech jejích podobách!

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují