DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Angličtina - Maturitní příprava (nová maturita)

Učebnice je koncipována pro novou státní maturitu. Obsahuje témata jako Člověk, Dům, Škola, Práce, Zdraví, Rodina, Nákupy, Sport, Stát a společnost atd.

Autor:Langerová Ivana
Nakladatel:INFOA INTERNATIONAL S.R.O.
Kód:21497
ISBN:9788072405497
EAN:9788072405497
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:339 Kč
Množství:
+-
ks

Kniha má jasnou a konsekventní strukturu s výslovným rozdělením na základní i pokročilou úroveň. 14 kapitol je rozděleno do následujících částí:
Lexikální cvičení – procvičování slovní zásoby dle tématu dané kapitoly; rozděleno podle požadavků základní a pokročilé úrovně.
Mluvnická cvičení – obsahují objasnění gramatických problémů a mluvnická cvičení, rozdělená podle požadavků základní a pokročilé úrovně.
Čtení – texty odpovídající tématu dané kapitoly, s ohledem na úroveň obtížnosti.
Poslech – texty týkající se tématu kapitoly, k dispozici na www.infoa.cz.
Konverzace – řízená konverzace dle vzorových dialogů; rozhovory na základě obrázků; pro studenty, kteří budou skládat maturitní zkoušku na pokročilé úrovni (B2), je prezentováno dané téma v rozšířené podobě.
Písemná cvičení – úkoly závazné pro všechny maturanty základní úrovně (B1): krátká i delší forma se vzorovými cvičeními a rovněž tematické úkoly pro pokročilé (B2) shodné s tématem dané kapitoly. Ke každému úkolu patří slovníček doplňujících výrazů.

V další části knížky se kromě Klíče ke cvičení a Přepisu nahraných textů nachází popis všech forem písemných cvičení a souhrn doplňujících obratů a výrazů.

180 stran

Vydání z roku 2011

Recenze učebnice

Angličtina je novou učebnicí z ediční řady Maturitní příprava v nakladatelství INFOA, na jehož internetových stránkách infoa.cz naleznou vyučující i studenti audionahrávku zdarma. Učebnice slouží k přípravě studentů podle Evropského referenčního rámce na úrovni B1 a B2, tedy k základní i vyšší úrovni maturitní zkoušky, což je v knize jasně graficky vyznačeno.

Základem cvičebnice je čtrnáct tematických okruhů vybraných v souladu s katalogem požadavků k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Kniha je koncipována jako cvičebnice, která k jednotlivým tématům studentům poskytuje sadu cvičení lexikálních i gramatických, texty k tréninku čtenářských dovedností a upevnění slovní zásoby a poslechy, jejichž přepis je uveden v samostatné kapitole knihy. Části procvičující konverzaci poskytují studentům například vzorové dialogy, obrázky k procvičení popisu a porovnávání i náměty k samostatnému ústnímu projevu. Poslední procvičovanou částí je písemný projev, v němž si žáci potřebují k úspěšnému složení maturitní zkoušky osvojit řadu dovedností, jako jsou například konkrétní slohové útvary, rozdíly mezi formálními a neformálními dopisy, kratší a delší formu písemného projevu a podobně.

Jednotlivé úkoly využívají různých metod práce: doplňování vynechaných výrazů, přiřazování slovní zásoby k obrázkům, spojování výrazů a větných celků, křížovky a osmisměrky, vytváření správných tvarů slov, překlady, výběr správných variant a další. Úkoly jsou přehledně graficky členěné a počítají s dostatkem místa pro doplňování odpovědí, souvislé texty jsou tištěné do barevných bloků, ve cvičebnici jsou použité barevné fotografie a obrázky, černobílé detailní kresby i řada tabulek a diagramů.

Samostatná kapitola přináší standardní pokyny pro písemná cvičení – vypravování, popis, esej, úvahu. Na konci učebnice je uveden klíč ke cvičením, slovníček a přehled nejpoužívanějších nepravidelných sloves. Poslední dvojlist je prázdný a slouží k zapisování vlastních poznámek studentů.

Cvičebnice vychází z konkrétních potřeb středoškolské výuky a je užitečnou pomůckou v hodinách anglického jazyka i při samostudiu.

 

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Maturitní testy nanečisto - Anglický jazyk

Maturitní testy nanečisto - Anglický jazyk
Barbora Jiříčková, Renata Moudrá, Jitka Skopalová
COMPUTER MEDIA
220 Kč
skladem

Kapitoly z dějin výtvarného umění

-15%
Kapitoly z dějin výtvarného umění
Prokop Vladimír
OK-SOFT
102 Kč
skladem

Literatura v kostce pro SŠ

-30%
Literatura v kostce pro SŠ
Marie Sochrová
FRAGMENT
132 Kč
skladem

Přehled učiva k maturitě - Dějepis

Přehled učiva k maturitě - Dějepis
Veselý Zdeněk
FORTUNA
139 Kč
skladem