DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Angličtina nejen pro samouky

Autor:Tandlichová Eva a kol
Nakladatel:OTTOVO NAKLADATELSTVÍ
Kód:26500
ISBN:9788074514913
EAN:9788074514913
Dostupnost:skladem
Běžná cena:449 Kč
Sleva:40 %
Cena s DPH:269 Kč
Množství:
+-
ks

Ve 36 lekcích, zpracovaných na základě bohatých zkušeností autorek s výukou anglického jazyka, se od jednoduchých slov dostanete až k samostatné komunikaci s cizincem. Kniha je vhodná jak pro začátečníky-samouky, tak pro zkušenější účastníky jazykových kurzů s učitelem. Texty vycházejí z potřeb, situací a reálií typických pro současného člověka.
Součástí publikace jsou zvukové nahrávky s britskou a americkou angličtinou, které si můžete zdarma stáhnout na stránkách www.ottovo.cz/down/.
Kniha obsahuje i přepis všech těchto poslechových cvičení. Dále v ní najdete anglicko-český slovníček použitých výrazů, klíč ke cvičením, přehled gramatiky, tabulku nepravidelných sloves, názvy států a národností či ustálené výrazy.

 

Recenze učebnice

Ačkoli z názvu učebnice vyplývá, že je především určená pro samostudium bez pomoci učitele, myslíme si, že kromě samouků mohou učebnici používat i ti, kteří to již s angličtinou zkoušeli, stejně jako posluchači jazykových kurzů. Při tvorbě učebnice jsme vycházeli z potřeb dospělých studujících a ze situací, jež jsou pro ně nejběžnější. Vyhovět všem, kteří se rozhodli učit se anglicky, je skoro nemožné. Naším záměrem bylo vést studujícího citlivě, nenásilně, a zejména povzbudivě při odhalování zákonitostí výslovnosti a intonace anglického jazyka (About pronunciation), ale také gramatiky, protože právě ta spojuje slova do smysluplné věty a textu (Discovering grammar).
Slovní zásoba obsahuje významová a pomocná slova, uspořádaná podle abecedy na konci učebnice(Anglicko-český slovník a Phrase Bank), ale i podle lekcí v samostatném slovníčku. V něm najdete s většinou slov i kontext, tedy větu, která přibližuje význam slova. Výslovnost jsme přizpůsobili české abecedě. Na konci některých lekcí je část Word Bank, která rozšiřuje základní slovní zásobu, není povinná, ale určitě užitečná. Doufáme, že vám práci usnadní obrázky. Pokud ne, vezměte si na pomoc slovník. Cvičení zaměřená na fonetiku, slovní zásobu a gramatiku jsou sestavená tak, aby vás donutila využívat nabyté vědomosti a dovednosti a rovněž se soustředit na nové tvary. Při procvičování výslovnosti pečlivě poslouchejte nahrávky a důsledně vše opakujte.
Gramatiku jsme se snažili upravit tak, aby byl výklad pravidel co nejsrozumitelnější. Z toho důvodu jsou klíčové příklady přeloženy do češtiny. Doufáme, že si probíranou gramatiku dobře procvičíte a pochopíte, jak pravidla fungují v souvislém projevu.
Učebnice nezapomíná ani na čtyři základní jazykové dovednosti. Jsme si vědomi, že je jednodušší rozvíjet ústní projev v kolektivu, a proto je samouk v tomto případě v nevýhodě. Konverzační cvičení jsme proto upravili tak, aby bylo třeba reagovat ústně, ale nebylo to nepřirozené. Těžiště rozvoje mluveného projevu leží v poslechu a reakci na řečené. Texty určené k poslechu vycházejí z textu lekce a jeho tématu. Snažili jsme se, aby byly co nejautentičtější, proto se v nich mohou  objevit i slova a slovní spojení, která nejsou ve slovníčku. Nenechte se tím odradit. Je to simulace reálné situace, v níž se určitě ocitnete a budete muset odhadnout význam slova z kontextu. Proto vás chceme „naučit“ ignorovat tato slova, případně použít slovník.
Čtení a psaní jsou dovednosti, které budete používat nejvíce. Zařazená cvičení navozují běžné situace a vyžadují formální či neformální reakci.
Lekce jsou zpestřeny různými aktivitami – kvízy, osmisměrkami, informacemi o anglicky mluvících zemích a zajímavých městech. Poslouží k rozvoji jazykových znalostí a myšlení v cizím jazyce. Podobně využijte i všechny části Přílohy.
Na konci každé lekce máte možnost zamyslet se nad tím, co jste se naučili a do jaké hloubky jste to zvládli (What have you learned). Tuto část nepřeskakujte. Její pomocí zjistíte, do jaké míry jste si právě získané poznatky osvojili.
A závěrem jedna rada: Žádná učebnice vám nezaručí dokonalou znalost jazyka – záleží jen na vás samých. Úspěch závisí na tom, jak často, jak pravidelně, intenzivně a trpělivě budete pronikat do tajů anglického jazyka.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují