DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Anorganická technologie

Učebnice pro 3.ročník chemických oborů SPŠ

Autor:Hranoš Přemysl
Nakladatel:KLOUDA
Kód:22222
ISBN:8086369013
EAN:9788086369013
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:129 Kč
Množství:
+-
ks
  • Učebnice pro třetí ročník chemických oborů SPŠ.
  • Řada schémat a obrázků
  • Přehledný výklad látky využitelný na všech typech středních škol.
  • 96 stran, formát A4; vydáno v roce 2000.

Ukázka:

Výroba hliníku

Základní surovinou pro výrobu hliníku je bauxit, který se těží např. v Maďarsku, Guinei, Austrálii a Rumunsku. Jeho podstatou jsou hydratované oxidy hliníku znečištěné oxidy železa a křemíku. Výroba hliníku má tři fáze:

a) příprava čistého Al2O3,

b) výroba surového hliníku elektrolýzou,

c) elektrolytická rafinace hliníku.

a) Příprava čistého Al2O3 se provádí více metodami, které mají společný základ. Alkalickým tavením (pomocí NaOH nebo sody) se přemění Al2O3 na hlinitan sodný, který je na rozdíl od nečistot rozpustný ve vodě. Hydrolýzou nebo pomocí CO2 se získá Al(OH)3, který se kalcinací přemění na čistý oxid hlinitý.

Al2O3.nH2O + 2 NaOH ® 2 NaAlO2 + (n+1) H2O

NaAlO2 + 2 H2O ® Al(OH)3 + NaOH

2 Al(OH)3 ® Al2O3 + 3 H2O

b) Výroba surového hliníku elektrolýzou se provádí v Žiaru nad Hronom na Slovensku. Princip elektrolýzy je zřejmý z obr.č. 138. Základním elektrolytem je tavenina oxidu hlititého v kryolitu. Přídavek kryolitu (Na3AlF6) snižuje teplotu tání Al2O3 z 2050 °C na 950 °C (eutektická koncentrace je 15 % Al2O3). Katodou je z počátku grafitové dno, později přebírá jeho funkci kapalný hliník. Anodou je grafit. Probíhající reakce nejsou jednoduché. Oxid hlinitý pravděpodobně disociuje takto:

Al2O3 ® Al3+ + AlO33–

Na katodu přenášejí proud Al3+ a Na+. Vzhledem ke kladnějšímu vylučovacímu potenciálu se na katodě vylučuje hliník.

Al3+ + 3 e ® Al

K anodě se pohybují ionty AlO33– :

2 AlO33– – 6 e ® Al2O3 + 3/2 O2

Kyslík, který se zde vylučuje, reaguje s uhlíkem z anody a tvoří se směs plynů CO a CO2. Kapalný hliník s koncentrací 99,5 % se odsává ze dna elektrolyzéru vakuovou pánví. Jenom menší část surového hliníku se rafinuje.

c) Rafinace hliníku se provádí trojvrstvovou metodou. Princip je zřejmý z obr.č. 139. Základem je anodické rozpouštění hliníku z jeho slitiny s mědí a vyloučení velmi čistého hliníku na katodě. Anodou a současně nejspodnější vrstvou je slitina hliníku s 25 % Cu (hustota je 3 000 až 3 500 kg.m–3). Prostřední vrstvou je elektrolyt (směs BaCl2, AlF3 a NaF), jehož hustota je 2 700 kg.m–3. Nejvrchnější vrstvou je čistý hliník, který se vylučuje na katodě. Hustota roztaveného hliníku je 2 300 kg.m–3.

Principem čištění je fakt, že kovy elektropozitivnější než hliník se z anody nerozpouštějí a prvky, které jsou elektronegativnější než hliník, se na katodě nevylučují. Surový hliník se neustále na anodu přidává a z katody se odčerpává čistý hliník o obsahu 99,998 %.

Obrázek 139 Schéma elektrolytické rafinace hliníku

Hlavní kapitoly

ÚVOD
Základní pojmy technické chemie
Historie chemické výroby
Struktura chemické výroby v České republice
Úkoly chemické analýzy a kontroly ve výrobě, při ochraně životního prostředí a v technologickém výzkumu
ANORGANICKÉ VÝROBY A VÝROBKY
Základní anorganické suroviny a výroba meziproduktů
Voda
Vzduch, kyslík, dusík
Anorganické sloučeniny dusíku
Síra a její sloučeniny
Fosfor a jeho anorganické sloučeniny
Významné halogeny a jejich anorganické sloučeniny
Anorganické sloučeniny alkalických kovů a kovů alkalických zemin
Finální anorganické výrobky
Průmyslová hnojiva
Anorganické pigmenty
Technické kovy
Výrobky silikátového průmyslu

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Chemická technika

-10%
Chemická technika
Štěpánek Ludvík
KLOUDA
98 Kč
skladem

Organická chemie

Organická chemie
Anna Janeczková, Pavel Klouda
KLOUDA
150 Kč
skladem

Fyzikální chemie

Fyzikální chemie
Pavel Klouda
KLOUDA
159 Kč
skladem

Stroje a zařízení v chemickém průmyslu

Stroje a zařízení v chemickém průmyslu
Hranoš Přemysl
KLOUDA
119 Kč
skladem

Obecná a anorganická chemie

Obecná a anorganická chemie
Kovalčíková Tatiana
KLOUDA
149 Kč
skladem

Chemická laboratorní cvičení II. pro 2.ročník SPŠCH

Chemická laboratorní cvičení II. pro 2.ročník SPŠCH
Anna Janeczková, Anna Fialová, Marek Šima
KLOUDA
88 Kč
skladem