DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Biologie rostlin pro gymnázia

Biologie rostlin pro 1.ročník gymnázií.

Autor:Lubomír Kincl, Miloslav Kincl, Jana Jakrlová
Nakladatel:FORTUNA
Kód:16719
ISBN:9788071689478
EAN:9788071689478
Dostupnost:skladem
Běžná cena:199 Kč
Sleva:10 %
Cena s DPH:179 Kč
Množství:
+-
ks
  • Ucelenou řadu učebnic biologie tvoří soubor samostatně prodejných šesti publikací nazvaných podle tematických okruhů učiva daného platnými osnovami pro gymnázia.
  • Učebnice mají schvalovací doložky MŠMT ČR.
  • Text je rozdělen do kapitol: Stavba rostlinné buňky, Stavba a funkce rostlinných orgánů, Systém a evoluce rostlin, Systém a evoluce hub. Nechybí ani problematika geneticky modifikovaných rostlin.
  • Názornost zvyšují obrázky, grafy a tabulky.
  • Čtvrté přepracované vydání z roku 2008.
  • Formát A5 / 304 stran / 4. vydání

Recenze učebnice

Předkládaná učebnice představuje nově přepracovaný a doplněný text, který navazuje na učební text V. Kubišty (Kubišta 2000). Snahou autorského kolektivu bylo sestavit moderní středoškolskou učebnici, která by poskytovala vyvážený výběr poznatků a umožňovala v příčinných souvislostech pochopit základní jevy a procesy ze života rostlin a hub. Důraz byl přitom položen na jednotu mezi strukturou a funkcí rostlinného organismu (i jeho jednotlivých částí), včetně vztahu mezi rostlinou a jejím prostředím. Zvýšená pozornost byla rovněž věnována zachycení nejdůležitějších evolučních změn a trendů v rostlinné říši, stejně jako i vztahům mezi rostlinami a hlavními skupinami prokaryotických a eukaryotických organismů.
Výběrem učiva (v co nejužší návaznosti na předcházející znalosti a zkušenosti žáků) nebyl sledován jen teoretický a praktický význam jednotlivých poznatků; jedním z cílů bylo i výchovné působení textu na žáky a formování jejich hlubšího zájmu o svět živých organismů i o přírodu jako celek. Ukazuje se, že výchova k lásce a úctě k přírodě a jejím hodnotám zůstává trvalou prioritou v rámci působení učitele na žáka, který by se měl stát vnímavým pozorovatelem i obdivovatelem krás přírody.
Autoři této učebnice se snažili vyvarovat nadměrné vědeckosti a nepřiměřené náročnosti textu, museli však zohlednit i rychlý vývoj biologických oborů a doplnit některé kapitoly o nové poznatky. Proti předchozímu vydání doznaly výrazného přepracování zejména kapitoly 9 a 10 (Systém a evoluce rostlin; Systém a evoluce hub), kdy bylo více přihlédnuto k odborným hlediskům a současným představám o evoluci organismů. Místy byl text upřesněn a doplněn jak poznatky využitelnými v praktickém životě, tak i vybranými zajímavostmi ze světa rostlin, které se vztahují k probíraným tématům a zvyšují přitažlivost učiva pro studenty; nově jsou zmíněny též některé aktuální otázky, jako např. problematika geneticky modifikovaných rostlin.
Od základního textu je petitem odlišen text rozšiřující, určený zejména pro žáky s hlubším zájmem o botaniku. V zájmu zvýšení názornosti je text doplněn četnými příklady a obrázky; zařazené obrázky, grafy a tabulky však zachycují hlavně jevy obecnější povahy a skupinové znaky.
Vzhledem k omezenému rozsahu bylo nezbytné výběr zástupců jednotlivých skupin organismů silně omezit. V žádném případě proto nemůže tato učebnice nahradit používání určovacích klíčů či barevných obrazových atlasů rostlin a hub, ani přímé pozorování organismů v jejich přirozeném prostředí.
Opakování a procvičování učiva (i jeho lepší pochopení) usnadňují kontrolní otázky a úkoly, jejichž počet byl proti předchozím vydáním výrazně rozšířen (na celkově 320). Mnohé otázky či úkoly jsou navíc formulovány problémově a nutí studenty nejen znát fakta, ale především s nimi aktivně pracovat (včetně sběru dat v terénu), promýšlet jejich vzájemné souvislosti, učí je samostatně formulovat závěry; dávají tak studentům dostatečný prostor k získávání přímých, aktivních zkušeností, které výrazně zvyšují efektivitu výuky. Náročně pojaté kontrolní otázky a úkoly si rovněž kladou za cíl přispět ke zlepšení výchovy talentovaných studentů, včetně zkvalitnění jejich přípravy ke studiu na vysokých školách biologického zaměření. Některé náměty mohou být využity i v různých zájmových kroužcích.
Učebnice odpovídá výběrem a uspořádáním poznatků výchovnému standardu pro gymnázia (tematické okruhy 2. Biologie rostlin a 3. Biologie hub), stejně jako i nárokům, které budou kladeny na studenty v rámci připravované společné části maturitní zkoušky. Rozsah i uspořádání faktů vytváří dostatečný prostor pro práci učitele, který pak může podle celkové úrovně a zájmu žáků, svých možností i regionálních zvláštností školy upravit obsah výuky biologie rostlin.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Dějepis 1 pro gymnázia a SŠ - Pravěk a starověk

-7%
Dějepis 1  pro gymnázia a SŠ - Pravěk a starověk
Popelka M., Válková V.
SPN
185 Kč
skladem

Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky

-10%
Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky
Bušek I., Calda E.
PROMETHEUS
113 Kč
skladem

Fyzika pro gymnázia - Mechanika

-5%
Fyzika pro gymnázia - Mechanika
Bednařík M., Široká M., Svoboda E.
PROMETHEUS
151 Kč
skladem

Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice

-15%
Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice
J. Charvát, J. Zhouf, L. Boček
PROMETHEUS
110 Kč
skladem

Chemie pro čtyřletá gymnázia - 1.díl

-12%
Chemie pro čtyřletá gymnázia - 1.díl
Aleš Mareček, Jaroslav Honza
NAKLADATELSTVÍ OLOMOUC
165 Kč
skladem