DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Cambridge English Worldwide 1 Students Book (učebnice)

Autor:Littlejohn A.,Hicks D.
Nakladatel:CAMBRIDGE
Kód:19443
ISBN:521645123
EAN:9780521645126
Dostupnost:měsíc
Cena s DPH:475 Kč
Množství:
+-
ks

Nová britská řada učebnic je založena na materiálech z Cambridge English for Schools.
Jedná se o její zkrácenou verzi, která je určena zejména pro běžné ZŠ, pro výuku v nespecializovaných třídách.
Žáky ve svých šesti dílech (včetně Starteru) dovede od úrovně začátečníků na úroveň středně pokročilých.
Každý díl obsahuje materiály pro cca 40-60 hodin školní výuky. Tato řada je vhodná i pro výuku ve třídách s různou úrovní znalostí a talentu.
Témata v učebnicích zahrnují vždy lekci komunikativní a gramatickou, v závěru učebnice je potom ještě další doplňková lekce Optional Unit, která vybírá aktivity z projektových a opakovacích lekcí, a z lekcí reálií (od Velké Británie až po Jižní Afriku), obsažených v plné podobě v řadě Cambridge English for Schools.
Vzhledem k těsné příbuznosti je možné u obou řad začít výuku s českým Starterem z řady Cambridge English for Schools. Tento díl byl přepracován, aby vyhovoval požadavkům škol i osnov MŠMT ČR. Kromě doplnění gramatiky a slovní zásoby se uvádí v lekcích 1-7 pokyny ke cvičením v češtině, aby se žákům usnadnil vstup do cizího jazyka, a dále se postupně přechází do angličtiny.
Pracovní sešity obsahují upevňovací a rozšiřující cvičení k oběma základním lekcím i k doplňkové lekci každého tématu a také obrázkový slovníček a konverzačních obratů. I u pracovního sešitu je možné využít českou verzi z Cambridge English for Schools, která obsahuje český přehled gramatiky s uvedením podrobnějších poznámek k jevům specificky těžkým pro české žáky.
Doplňkem učebnice a pracovního sešitu jsou Listening and Speaking Packs (komplety příručky a kazety), které poskytují další možnost samostatně si procvičit poslech, mluvení a výslovnost. Pro žáky i učitele jsou dále určeny příručky Grammar & Vocabulary (k dílům 1-3), které obsahují český přehled gramatiky, další gramatická a překladová cvičení s klíčem a také anglicko-český slovníček s přepisem výslovnosti (společné s řadou Cambridge English for Schools).
Podrobné rady, jak přistupovat k učebnici, najdou učitelé v metodické příručce, která kromě plánů hodin obsahuje také další kopírovací materiály.
Samostatným komponentem je příručka A to Z Methodology, abecední průvodce metodickou teorií i praxí. Je společná pro všechny úrovně a shrnuje hlavní moderní metodické zásady a trendy.
Ke zkrácené řadě použijte videa k původní Cambridge English for Schools.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují