DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Česko-německý, německo-český odborný slovník vědy, techniky, ekonomiky + CD-ROM

odborný slovník vědy, techniky, ekonomiky + CD-ROM

Autor:Hegerová V., Zahradníček T.
Nakladatel:NAKLADATELSTVÍ OLOMOUC
Kód:24007
ISBN:8071821683
EAN:9788071821687
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:1 200 Kč
Množství:
+-
ks
  • Česko-německý / německo-český odborný slovník má uživatelům nabídnout rozsáhlou lexikograficky zpracovanou tematiku převážně technických, ale též vědeckých a ekonomických oborů v německém jazyce.
  • Druhé vydání shrnuje řadu nových podnětů i kritických doporučení, které byly do díla zapracovány. Terminologie byla konzultována též s rodilými mluvčími ze SRN a Rakouska, kteří tak nemalým dílem přispěli ke konečné podobě tohoto slovníku. Díky nim a dalším lektorům byla přidána, upřesněna, případně vyřazena některá lexika. Kromě vytřídění a rozšíření slovní zásoby došlo i k zařazení nových ilustrací, které mají uživatelům slovníku názornou formou přiblížit praktické užití odborné terminologie při popisu různých předmětů, strojů, nástrojů apod., a také pomoci při vysvětlení významu určitého termínu obrazovou formou.
  • Významným doplňkem tohoto knižního vydání je jeho elektronická podoba na CD médiu. 
    Heslář zahrnuje více než 220 000 termínů ze 130 oborů. Pomíjí základní slovní zásobu a věnuje se především odborným výrazům ve stěžejních oborech. Vedle tradičních průmyslových odvětví a vybraných výrazů přírodovědeckých oborů byla též přiměřená pozornost věnována ekonomice a technické terminologii nových, progresivních odvětví, jako jsou výpočetní technika, zpracování dat, informační technika, telekomunikace a jaderná fyzika. Jako zdroje pro sestavení souboru termínů a pojmů posloužily terminologické prameny, vícejazyčné odborné slovníky a moderní lexikogafické příručky, uvedené v seznamu doporučené literatury.
  • Příprava si vyžádala spolupráci s odborníky jednotlivých oborů a provedení odpovědného výběru termínů tak, aby slovník umožnil zprostředkování poznatků technických a ekonomických oborů od základních pojmů až po nejnovější termíny. Z úsporných důvodů využívá slovník hnízdování hesel, které jsou uspořádány alfabeticky. Struktura členění slovníku nabízí přehlednou orientaci při vyhledávání hlavních i odvozených hesel s využitím různé tučnosti a řezů písma. Členění textu vychází z principu srozumitelnosti, stručnosti a přehlednosti.
  • Doporučujeme všem, aby se před prací se slovníkem seznámili s jeho strukturou. Užívání slovníku předpokládá již jistou znalost německého jazyka.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují