DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Český jazyk 1 pro SŠ

Doprodej posledních kusů.

Autor:Martinková Věra
Nakladatel:TRIPOLIA, S. R. O.
Kód:31515
ISBN:9788072389032
EAN:9788072389032
Dostupnost:Zboží není dostupné

Stavba učebnice odpovídá osnovám pro 1. ročník SŠ a  RVP. Učebnice je rozdělena na 2 části - Sloh a Jazyk.


Slohová část obsahuje základní poučení o slohu i o jazyce jako prostředku komunikace, krátké informační útvary, vypravování, další útvary informačního charakteru a referát.

Jazyková část se soustřeďuje zejména na mluvené a psané jazykové projevy, všestranné jazykové rozbory a  diktáty. Jsou zde obsaženy i bloky otázek, úkolů, cvičení, námětů a  projektů.

Učebnice je součástí oblíbeného cyklu učebnic ČJL pro SŠ Věry Martinkové a kol. Stavba učebnice odpovídá osnovám pro 1. ročník SŠ a  RVP. Učebnice je rozdělena na 2 části - Sloh a Jazyk. Slohová část obsahuje základní poučení o slohu i o jazyce jako prostředku komunikace, krátké informační útvary, vypravování, další útvary informačního charakteru a referát. Jazyková část se soustřeďuje zejména na mluvené a psané jazykové projevy, všestranné jazykové rozbory a  diktáty. Jsou zde obsaženy i bloky otázek, úkolů, cvičení, námětů a  projektů.

V roce 2000 poprvé vydalo nakladatelství TRIPOLIA v Praze netradičně pojatý cyklus 23 učebnic pro předmět český jazyk a literatura pro střední školy. Je to ojedinělý počin nakladatelský i autorský, neboť pod vedením PhDr. Věry Martinkové, CSc. vytvořil autorský kolektiv dílo, které svým rozsahem pokrývá celou osnovami předepsanou látku středních škol. Jednotlivé knihy cyklu jsou propojeny synchronně (tj. v jednotlivých ročnících) i diachronně (tj. od prvního po čtvrtý ročník). Četnými „nabídkovými bloky" ukázek, cvičení, úkolů, námětů a projektů učebnice umožňují zároveň diferencovanou výuku podle typu a zaměření škol i podle zájmů a orientace jednotlivých tříd i jednotlivých žáků.

Autorka koncepce zde zhodnotila jak svoji práci učitelskou (na středních a vysokých školách), tak svoji vědeckou práci v oboru didaktiky češtiny a teorie učebnic. Mohla zde uplatnit také bohaté zkušenosti ze zahraničí, které získala jako aktivní členka několika mezinárodních organizací zaměřených na problematiku výuky a učebnic. Pracovala též jako expert v oblasti tvorby učebnic pro MŠMT ČR.

Významným přínosem cyklu učebnic je jeho pojetí jako aktivizujícího materiálu, inspirujícího žáky k bohaté samostatné i skupinové práci i k práci tvořivé (na rozdíl od učebnic předchozího období, které byly z převážné části materiály transmisními, pouze předávajícími vědomosti a psanými především formou výkladu). V cyklu jsou důsledně uplatňovány i další rysy potřebné k tomu, aby se učebnice mohla stát edukačně úspěšnou: jednotná koncepce pro všechny knihy ročníku i pro všechny čtyři ročníky, přísná logická výstavba, jednotná terminologie, využití nejnovějších odborných poznatků, přehledné desetinné číslování, funkční využití barev, obrázků, tabulek a schémat i celková funkční grafická úprava, doplnění zajímavými přílohami ve formě tabulek, přehledů i celých vývojových kapitol. Usilujeme o vysokou didaktickou a jazykovou úroveň, o přiměřenost a srozumitelnost textů (a to i s přihlédnutím k různým typům středních škol), o postupně vzrůstající náročnost (od prvního ke čtvrtému ročníku), o zajímavost učebnic, pestrost, přitažlivost a v neposlední řadě i o odstranění „školometského přístupu" ve prospěch humoru a „školy hrou"; nic z toho by však nemělo být na překážku současné vysoké odborné úrovni.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Tužka HB s gumou Násobilka

Tužka HB s gumou Násobilka
ARKA SG, s.r.o.
5 Kč
skladem

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

-10%
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
Hudcová M., Kubičíková L.
PROMETHEUS
239 Kč
skladem

Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny

-8%
Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny
Petr Čornej, Ivana Čornejová, František Parkan, Milan Kudrys
SPN
183 Kč
skladem

Literatura 1 pro SŠ

Literatura 1 pro SŠ
Martinková Věra
TRIPOLIA, S. R. O.
129 Kč
skladem

MFCH tabulky pro střední školy

-5%
MFCH tabulky pro střední školy
Mikulčák Jiří
PROMETHEUS
189 Kč
skladem

Chemie pro SŠ

-10%
Chemie pro SŠ
Banýr J., Beneš P.
SPN
152 Kč
skladem