DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Český jazyk 2 nově - pracovní sešit pro 2.ročník 1. díl (duhová řada)

Pro tvořivý styl výuky, mezipředmětové vztahy a zapojení žáků do výuky

Autor:Miroslava Geržová, Jaroslava Fukanová
Nakladatel:NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Kód:24372
ISBN:9788072898404
EAN:9788072898404
Dostupnost:skladem
Běžná cena:62 Kč
Sleva:10 %
Cena s DPH:56 Kč
Množství:
+-
ks
  • NOVÁ ŘADA PRO POTŘEBY ŠVP.
  • Odpovídá látce v učebnici Český jazyk 2.
  • Začátek učiva je uveden krátkou pohádkou nebo příběhem ze života kolem nás.
  • Mezipředmětové vztahy s učebnicemi jiných předmětů (Prvouka, Čítanka) i vědomostní otázky.
  • Dále obsahuje cvičení na pozornost, paměť koncentraci, sluchové a zrakové vnímání, pohybová cvičení.
  • Procvičení učiva českého jazyka je v obou sešitech uvedeno krátkou pohádkou nebo příběhem ze života kolem nás.
  • Jsou zde témata společná jednotlivým předmětům (témata z prvouky, texty korespondující s Čítankou 2).
  • Zařazena jsou cvičení na pozornost, paměť, koncentraci, sluchové a zrakové vnímání, okulomotorické pohyby, prostorovou a pravo-levou orientaci, pohybová cvičení.

Pracovní sešity jsou vytvořeny v souladu s RVP ZV. Usnadňují tvořivý styl výuky a zapojení žáků do výuky. Žáci jsou činnostní formou výuky motivováni k dosažení potřebných znalostí. Učivo českého jazyka je propojeno zejména s prvoukou, ale i s ostatními předměty. Zařazena byla i cvičení zaměřená na zrakového a sluchového vnímání, pravolevé a prostorové orientace. V pracovním sešitu jsou uvedeny klíče ke cvičením. Součástí jsou i tři přílohy, které si mohou žáci vystřihnout.

Šesté vydání - první dotisk z roku 2017

Recenze učebnice

Duhová řada je mezipředmětovou řadou z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, která vznikla pro potřeby výuky podle rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Řada je koncipována jako soubor učebnic a pracovních sešitů pro jednotlivé vyučovací předměty, například soubor Já a můj svět, soubor Kouzelná angličtina a soubor Český jazyk nově, jehož součástí je i Pracovní sešit pro 2. ročník rozdělený na dva samostatné díly.

Pracovní sešit podporuje tvořivý styl výuky, mezipředmětové vztahy (zejména s prvoukou, viz soubor Já a můj svět), aktivní zapojení žáků do výuky a jejich motivaci k dosažení potřebných znalostí a dovedností. Druhý díl pracovního sešitu se člení na devět kapitol a obsahuje opakování učiva z prvního ročníku, které se týká učiva o větě, slovu a opisu. Následuje kapitola o větách, procvičení abecedy a abecedního řazení slov, tři kapitoly věnované základům větné skladby a tři kapitoly určené k procvičování pravopisu krátkých a dlouhých samohlásek měkkého a tvrdého y po tvrdých a měkkých souhláskách a samostatná (nečíslovaná) kapitola k opakování probraného učiva.

Pracovní sešit je černobílý s ilustracemi Mgr. Jaroslavy Fukanové určenými k dokreslování a vymalovávání. Nadpisy a důležité části textu jsou zvýrazněny žlutou barvou a jednotlivé kapitoly jsou odlišeny obrázkovými bordurami na okrajích stránek. Jednotlivé úkoly počítají s dostatečným prostorem pro vepisování správného řešení, druhy úkolů se vhodně a účelně střídají.

Klíč k vybraným cvičením je umístěn v protilehlé části pracovního sešitu spolu s třemi listy přílohy. Příloha je určena k oddělení a rozstříhání. Žáci pak části přílohy sestavují podle zadání a správná řešení vlepují na určená místa. Sešit tak vhodnou formou procvičuje kromě českého jazyka také řadu manipulačních dovedností a motoriku dítěte. Motivace k samostatné práci a řešení úkolů je též podpořena v kapitole určené k opakování zvolenou formou soutěžních úkolů.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Český jazyk 2 nově - pracovní sešit pro 2.ročník 2. díl (duhová řada)

Český jazyk 2 nově - pracovní sešit pro 2.ročník 2. díl (duhová řada)
Jaroslava Fukanová, Miroslava Geržová
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
50 Kč
skladem

Písanka pro 2.ročník 1.díl (dvoubarevná)

Písanka pro 2.ročník 1.díl (dvoubarevná)
Alena Bára Doležalová
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
25 Kč
skladem

Písanka pro 2.ročník 2.díl (dvoubarevná)

Písanka pro 2.ročník 2.díl (dvoubarevná)
Alena Bára Doležalová
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
25 Kč
skladem

Matematické minutovky 2.r. - 1.díl

Matematické minutovky 2.r. - 1.díl
Hana Mikulenková, Josef Molnár
PRODOS
28 Kč
skladem

Český jazyk 5 nově - Pracovní sešit pro 5. r. 1.díl

Český jazyk 5 nově - Pracovní sešit pro 5. r. 1.díl
Lenka Dočkalová
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
59 Kč
skladem