DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Český jazyk 3.ročník ZŠ 1.díl

ukázkaukázkaukázka

Autor:Potůčková Jana
Nakladatel:STUDIO 1+1
Kód:30386
ISBN:9788086252193
EAN:9788086252193
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:49 Kč
Množství:
+-
ks
 • Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 3. třídu ZŠ, který obsahuje dále dvoudílný PRACOVNÍ SEŠIT, ČÍTANKU, dvoudílnou PÍSANKU, procvičovací sešit VYJMENOVANÁ SLOVA a motivační pomůcky ŽOLÍKOVÁ KARTA a ŽOLÍCI.
 • Celý soubor navazuje na soubor učebnic českého jazyka pro 2. třídu ZŠ a je podobně obsahově a graficky koncipován.
 • Soubor Český jazyk pro 3. ročník má novou doložku a je nově rozšířen o sloučenou učebnici Sloh a Komunikační výchova a dále o Procvičovací sešit k čítance.
 • Učebnice jsou velice přehledné a bohatě ilustrované. Obsahují spoustu jednoduchých her na motivaci k učení a procvičování učiva. Zejména je novátorsky pojato objasnění vyjmenovaných slov - od 23. stránky prvního dílu je knížkou proložena hra Vyjemnovaná slova, ke které slouží i obě motivující přílohy ŽOLÍKOVÁ KARTA a ŽOLÍCI. Při výuce vyjmenovaných slov je kladen velký důraz na rozpoznání slov příbuzných a slov odvozených.
 • Výuka je doplněna procvičovacím sešitem VYJMENOVANÁ SLOVA.
 • Učebnice rozvíjí slovní zásobu, je didakticky pestrá, podporuje elementární mluvní cvičení a vyjadřovací pohotovost. Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům.
 • Atmosféra učebnice je veselá, klidná a přátelská. Jednotlivé typy učiva (opakování, výklad, sloh) jsou barevně odlišeny rámečkem kolem stránky. Celý soubor ČJ pro 3. tř.ZŠ používá dokonalé psací písmo, které je v souladu s tabulí psacího písma podle MŠMT (viz PÍSANKA)

  Orientační obsah 1. dílu:
  * Metodický úvod
  * Velké písmeno na začátku jména a věty
  * Význam slov
  * Věta, slova, hlásky
  * Tvrdé a měkké souhlásky
  * Dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
  * Výslovnost a psaní souhlásek ve slovech
  * Slovní druhy
  * Podstatná jména
  * Podstatná jména obecná a vlastní
  * Rod, číslo a pád podstatných jmen
  * Slovesa
  * Časování sloves
  * Předložky, spojky
  * Tvary podstatných jmen a sloves
  * Slova příbuzná
  * Pozor, začíná hra: "Vyjmenovaná slova"
  * Vyjmenovaná slova po b
  * Vyjmenovaná slova po l
  * Vyjmenovaná slova po m
  * Obsah, použitá literatura.

  Orientační obsah 2. dílu:
  * Vyjmenovaná slova po m
  * Vyjmenovaná slova po p
  * Vyjmenovaná slova po s
  * Vyjmenovaná slova po v
  * Slova s předponou vy-, vý-
  * Vyjmenovaná slova po z
  * Slovní druhy - opakování
  * Podstatná jména - opakování
  * Přídavná jména
  * Zájmena
  * Číslovky
  * Slovesa - opakování
  * Slova ohebná - opakování
  * Příslovce
  * Předložky, spojky
  * Částice
  * Citoslovce
  * Věta jednoduchá a souvětí
  * Stavba věty jednoduché
  * Souvětí
  * Obsah, použitá literatura

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují