DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Český jazyk 4.ročník ZŠ 1.díl

Autor:Potůčková Jana
Nakladatel:STUDIO 1+1
Kód:30396
ISBN:8086252337
EAN:9788086252339
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:54 Kč
Množství:
+-
ks
 • Knížka je součástí souboru Český jazyk pro 4. třídu ZŠ, který obsahuje dále dvoudílný PRACOVNÍ SEŠIT a ČÍTANKU. Celý soubor navazuje na soubor učebnic českého jazyka pro 3. třídu ZŠ a je podobně obsahově a graficky koncipován.
 • Knížky jsou velice přehledné a bohatě ilustrované. Obsahují spoustu jednoduchých her na motivaci k učení a procvičování učiva. Učebnice rozvíjí slovní zásobu, je didakticky pestrá, podporuje elementární mluvní cvičení a vyjadřovací pohotovost.
 • Přímo na jednotlivých stránkách je uváděna metodika k úkolům. Atmosféra učebnice je veselá, klidná a přátelská.

  Orientační obsah 1. dílu:
  * Metodický úvod
  Opakování - úvod
  Opakování - věty a slova
  Opakování - význam slova
  Opakování - slova spisovná a nespisovná
  Opakování - hlásky
  Opakování - slovní druhy
  Opakování - podstatná jména
  Podstatná jména - životnost
  Slovní druhy
  Opakování - přídavná jména, zájmena, číslovky
  Opakování - slovesa
  Opakování - slovní druhy ohebné
  Opakování - příslovce, předložky, spojky
  Opakování - částice, citoslovce
  Stavba slova
  Rozdíl mezi předponou a předložkou
  Opakování - vyjmenovaná slova po B
  Opakování - vyjmenovaná slova po L
  Opakování - vyjmenovaná slova po M
  Opakování - vyjmenovaná slova po P
  Opakování - vyjmenovaná slova po S
  Opakování - vyjmenovaná slova po V
  Opakování - vyjmenovaná slova po Z
  Předvánoční opakování
  Věta jednoduchá a souvětí
  Věta jednoduchá - podmět a přísudek.

  Orientační obsah 2. dílu:
  * Skloňování podstatných jmen
  Vzory podstatných jmen
  Vzory podstatných jmen rodu středního
  Vzory podstatných jmen rodu ženského
  Vzory podstatných jmen rodu mužského
  U sloves určujeme
  Slovesa - opakování
  Časování sloves v přítomném čase
  Časování sloves v budoucím čase
  Časování sloves v minulém čase
  Opakování
  Shoda přísudku s podmětem
  Shoda přísudku s podmětem rodu středního
  Shoda přísudku s podmětem rodu ženského
  Shoda přísudku s podmětem rodu mužského
  Shoda přísudku s podmětem nevyjádřeným
  Shoda přísudku s podmětem - opakování
  Přímá a nepřímá řeč

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují