DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Český jazyk 8.r. 1.díl - Učivo o jazyce

Autor:Hrdličková H., Klíma I.
Nakladatel:ALTER
Kód:10708
ISBN:8072450115
Dostupnost:Zboží není dostupné
  • Žáci se učí především dobrými vzory, a proto jsou pravidelně zváni k spoluúčasti na tvorbě učebnic češtiny i osobnosti současné literatury. Autorem úvodních textů je spisovatel Ivan Klíma.
  • Učebnice zachovává jednotnou koncepci celé řady. Přináší však i nové prvky a postupy.
  • Ucelená řada učebnic Český jazyk 6, 7, 8 a 9 obdržela ocenění Nejlepší exponát na výstavě SCHOLA NOVA 2003.
  • Trojdílná učebnice je v souladu s Ústavou a zákony ČR, se Standardem vzdělávání i s učebním plánem a osnovami vzdělávacího programu pro základní školu.
  • Vyznačuje se logickou stavbou a jasným členěním na jednotlivé tematické celky. Způsobem zpracování navazuje na předcházející učebnice pro 6. a 7. ročník a tím zároveň na úplnou řadu učebnic pro první stupeň základní školy.
  • Učebnici tvoří tři díly: první díl obsahuje učivo o jazyce, druhý díl je věnován slohu, komunikaci a práci s informacemi, třetí díl doplňuje soubor o diktáty, cvičení, tabulky a přehledy.
  • I pro 8. ročník napsal výchozí texty k jazykovému učivu spisovatel Ivan Klíma, a to se zřetelem k věkovým zvláštnostem a věku žáků. Učebnice tak výchozími texty jednotlivých cvičení plní nejen cíle jazykového vzdělávání a jazykové výchovy, ale i důležité výchovné cíle občanské.
  • Učebnice je dobře odborně zpracovaná, odpovídá věku a možnostem žáků.
  • Učebnice se vyznačuje jednotným didaktickým pojetím: vede žáky k vyvozování vlastních závěrů, výrazně preferuje induktivní postupy a dává podněty k dalším samostatným aktivitám žáků.
  • Bohatá barevnost napomáhá k hlubší strukturaci textu, a tak přispívá k snazšímu osvojení jednotlivých jazykových jevů.

 

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují