DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Český jazyk 8. r. ZŠ (nová řada dle RVP)

Autor:Hošnová Eva a kol.
Nakladatel:SPN
Kód:51697
ISBN:9788072354252
EAN:9788072354252
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:139 Kč
Množství:
+-
ks
  • Učebnice a pracovní sešit jsou třetí částí nové koncepční řady učebnic pro 6. - 9. ročník ZŠ a případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií.
  • Navazují na učebnice pro 6. a 7 . ročník a jsou plně v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání. 
  • Učebnice i pracovní sešit mají schvalovací doložku MŠMT.

Formát B5, počet stran 160

Recenze učebnice

Učebnice českého jazyka pro 8.ročník plynule navazuje na učebnici českého jazyka pro 6.a 7.ročník.
Chce vás nejen seznámit se základy české mluvnice a nauky o slově a o stylu, prohloubit vaše pravopisné znalosti, ale především usilujeme o to, abyste si uvědomili, že v různých textech, ať už psaných, nebo mluvených, je důležité vhodně užívat různé jazykové prostředky.
Dobrá znalost našeho jazykového systému je sice chvályhodná, ale neméně významné pro náš osobní život je rovněž to, abychom si uvědomovali, k jakým účelům jazykových prostředků užíváme, jestli umíme své myšlenky vhodně formulovat, jestli nám naši partneři rozumnějí, zda je dokážeme o našich záměrech přesvědčit, získat si je, nebo naopak – což bývá obzvláště obtížné – zda umíme vhodně vyjádřit svůj nesouhlas s jejich chováním, aniž bychom se jich dotkli nebo je urazili, a přesvědčit je, že právě náš postoj je správný.
Dovednost vyjadřovat se srozumitelně, přesně, přiměřeně okolnostem, za kterých komunikace probíhá, je spjata s nejrůznějšími jazykovědnými oblastmi; týká se nejen znalostí pravopisných, ale také vhodné volby slov, umění formulovat přehledně větné konstrukce i nejrůznějších textových vzorců; jak co nejlépe napsat žádost, inzerát, nebo odpověď na něj, připravit si výklad, co uvádět v charakteristice, jak se naučit vyhledávat podstatné informace, jak poznat, když chce někdo námi neoprávněně manipulovat, a jak se tomu bránit apod.
Cestu k tomu vám chceme naznačit nejen prostřednictvím poučení, ale i formou nejrůznějších cvičení. Ta, která jsou označena sovičkou, nejsou ke klasifikaci určena; chtějí vás pouze upozornit na některé zajímavosti nebo vás vést k samostatnému uvažování o jednotlivých jazykových jevech.
Na závěr kapitol je připojeno několik úkolů, jejichž cílem je ověřit, zda jste probíranému učivu porozuměli a zda dokážete nabyté vědomosti užít (např. při výuce cizího jazyka). To vám naznačí i připojené bodové ohodnocení.
Učebnici doplňuje pracovní sešit. Přináší nejen řadu praktických úkolů, ale ověřuje i vaše znalosti teoretické (např. do jaké míry jste porozuměli poučení o jednotlivých jazykových jevech). Téměř všechna cvičení jsou hodnocena body, takže se mohou pro vás stát podkladem k sebekontrole.
Doufáme, že se vám bude s naší učebnicí dobře pracovat.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Český jazyk 7.r. ZŠ (nová řada dle RVP)

Český jazyk 7.r. ZŠ (nová řada dle RVP)
Hošnová Eva a kol.
SPN
139 Kč
skladem

Český jazyk 9.r. ZŠ (nová řada dle RVP)

Český jazyk 9.r. ZŠ (nová řada dle RVP)
E. Hošnová a kol
SPN
139 Kč
skladem

Chemie 8.r. - učebnice (úvod do obecné a anorganické chemie)

Chemie 8.r. - učebnice (úvod do obecné a anorganické chemie)
Mach J., Plucková I., Šibor J.
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
139 Kč
skladem