DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Český jazyk pro 1.ročník středních škol

Nejpoužívanější učebnice českého jazyka pro střední školy.

Autor:Marie Čechová, Jiří Kraus, Vlastimil Styblík, Ivana Svobodová
Nakladatel:SPN
Kód:29849
ISBN:9788072354276
EAN:9788072354276
Dostupnost:skladem
Běžná cena:159 Kč
Sleva:10 %
Cena s DPH:143 Kč
Množství:
+-
ks
  • Ucelená čtyřdílná řada učebnic osvědčeného autorského týmu je určena pro výuku na všech typech středních odborných škol.
  • Je zpracována podle učebních osnov pro SOŠ, připravuje již ale také pro nové pojetí maturitní zkoušky.
  • Všechny učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR.
  • Ke každé učebnici je vydána metodická příručka.
  • Nejpoužívanější učebnice českého jazyka pro střední školy.
  • 3. upravené vydání.
  • Učebnice jsou zpracovány podle platných standardů vzdělávání pro daný typ školy, připravují žáky cíleně na nové pojetí maturitní zkoušky. Pro každý ročník je určena jedna učebnice a jedna metodická příručka pro učitele. Vhodným a potřebným doplňkem učebnic je Základní mluvnice českého jazyka, která koresponduje s pojetím a obsahem učebnic. Tuto řadu učebnic českého jazyka paralelně provází čtyřdílný soubor učebnic literatury a čítanek (J. Soukal a kol.). Jejich pojetí rovněž připravuje žáky na novou maturitu.
    Formát A5, 176 stran

Recenze učebnice

Učebnice, kterou zpracoval pro potřeby středních odborných škol tým našich předních jazykovědců, je součástí čtyřdílné sady. Výklady učiva z mluvnice a slohu jsou detailně zpracované a prokládané otázkami k zamyšlení, náměty k samostatné práci i množstvím cvičení pro upevnění znalostí. První díl obsahuje i kapitolu systemizace a opakování učiva základní školy, která je v dalších dílech nahrazena několikastránkovým testem ověřujícím znalosti předchozího dílu.

Řešení jednotlivých cvičení netvoří součást učebnice, ale na konci vybraných kapitol je žákům doporučena vhodná studijní literatura, která se procvičovanými jevy zabývá podrobněji. Učitelé naleznou klíč a vysvětlivky k problematickým jevům v samostatné metodické příručce.

Ukázky pro práci s textem volili autoři z knih našich i světových spisovatelů tak, aby žáci byli nenásilnou formou seznamování s kvalitní literaturou, v níž by našli podněty pro vlastní čtení, a zároveň si kultivovali svou slovní zásobu. Současně byly vybírány texty aktuální a zajímavé pro generaci dospívajících mladých lidí.

Kniha neobsahuje fotografie ani barevné ilustrace, pouze slohová část je doplněna několika černobílými kresbami. Graficky je text členěn pomocí barevných nadpisů jednotlivých kapitol, využívá tučně zvýrazněnou terminologii, pasáže psané kurzívou a úkoly označené odrážkami v podobě hvězdiček. Pasáže výkladu o komunikaci jsou doprovázeny přehlednými schématy.

Učebnice je tedy koncipována tak, aby poskytovala maximální prostor pro samostatnou práci žáků, vedla je k používání vhodné argumentace, podněcovala jejich fantazii a podporovala tvořivou činnost s texty. Stejný prostor dává učebnice i pedagogům, kteří mohou učební texty doplňovat podle potřeby vlastními materiály a pomůckami.

Celá čtyřdílná řada učebnic tvoří kvalitní základ pro učitele a žáky, kteří hledají v učivu hlubší souvislosti a zákonitosti. Jednoduché a přehledné členění učebních textů nerozptyluje a neodvádí nežádoucím způsobem pozornost žáků od studia, ale současně je vede k vlastní kreativní činnosti.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny

-8%
Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny
Petr Čornej, Ivana Čornejová, František Parkan, Milan Kudrys
SPN
183 Kč
skladem

Fyzika pro střední školy 1.díl (přepracované vydání s CD)

-5%
Fyzika pro střední školy 1.díl (přepracované vydání s CD)
Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Radmila Hýblová
PROMETHEUS
180 Kč
skladem

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

-10%
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
Hudcová M., Kubičíková L.
PROMETHEUS
239 Kč
skladem

Čítanka pro 1.ročník SOŠ

-8%
Čítanka pro 1.ročník SOŠ
Soukal Josef
SPN
155 Kč
skladem

Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU 1. část

-7%
Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU 1. část
Calda Emil a kol.
PROMETHEUS
112 Kč
skladem