DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Český jazyk pro střední školy - Mluvnice

Jedna učebnice po celé studium češtiny na SŠ až k maturitě!

Autor:Ivo Martinec, Jana Tušková, Ludmila Zimová
Nakladatel:FRAUS
Kód:51508
ISBN:9788072387793
EAN:9788072387793
Dostupnost:skladem
Běžná cena:319 Kč
Sleva:6 %
Cena s DPH:300 Kč
Množství:
+-
ks
  • Učebnice určená k výuce na středních školách koncipovaná pro přípravu k maturitě, zahrnující nejnovější trendy ve výuce českého jazyka. Rozsahem pokrývá čtyři roky středoškolského studia!
  • Je tematicky uspořádaná, zahrnuje výkladové pasáže i cvičení. Text členěn na hlavní stranu a odkazy, např. do odborné literatury, jiných předmětů či na souvislosti v rámci složek předmětu český jazyk a literatura.

Tematické okruhy

  • obecné poučení o jazyce
  • zvuková a pravopisná stránka jazykového projevu
  • tvarosloví, slovní zásoba a slovotvorba
  • skladba
  • Skladba je sémanticky orientovaná, v celé učebnici je kladen důraz na funkčnost využití jazykových prostředků, na rozvíjení komunikační kompetence a na přípravu k maturitní zkoušce.

Z obsahu:

1. Zvuková stránka jazyka (fonetika, fonologie) 9

1. Charakteristika oboru, dílčí disciplíny, základní termíny  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. Fonetický přepis (fonetická transkripce)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3. Třídění českých samohlásek . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4. Třídění českých souhlásek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5. Zvukové prostředky souvislé řeči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Recenze učebnice

Jednodílná učebnice českého jazyka pro střední školy z nakladatelství Fraus patří mezi moderně pojaté výukové materiály. Obsahuje šest hlavních kapitol shrnujících učivo mluvnice probírané během středoškolského studia. Učitelé si jejich pořadí proto jednoduše mohou uzpůsobit a rozvrhnout podle vlastních školních vzdělávacích plánů.

Učivo stylistiky je pak obsaženo v samostatné učebnici nesoucí název Komunikace a sloh, český jazyk pro střední školu. Obě učebnice jsou koncipované podle RVP pro gymnázia a zabývají se zejména teorií, na konci každé kapitoly však nechybí oddíl nazvaný „Co mám umět“, který připomíná odbornou terminologii a klíčová slova formou pokynu k jejich vysvětlení a zopakování; na tento oddíl pak navazují souhrnná cvičení a test. K učebnicím ovšem ještě patří samostatná Cvičebnice českého jazyka pro střední školy a pro pedagogy Příručka učitele pro střední školy. Celý komplet je navíc doplněn audionahrávkou, na niž jsou v učebnici připojeny odkazy.

Orientace v učebnici je usnadněna barevným symbolem tematického celku vnějších horních rohů stránek a lištovými úkoly, v nichž najdou žáci mimo jiné odkazy: na jiné publikace nebo jiná místa v téže učebnici, na internetové zdroje i již zmiňovanou audionahrávku. Lištové úkoly jsou označené symbolem a důležité pojmy v nich jsou tučně vytištěny.

Hlavní výkladový text je také přehledně členěn a prokládán řadou různých typů cvičení. Pro větší názornost jsou teoretické pasáže i cvičení doprovázeny množstvím ilustrací, fotografií, map a schémat. V učebnici je použita řada výňatků z beletrie a publicistiky pro rozvoj čtenářské gramotnosti a schopnosti recepce cizích textů.

Autoři učebnice zvolili tradiční osvědčené postupy, které účelně propojili s moderními metodami výuky a podněty k přemýšlení. Žáci si při práci s učebnicí utvářejí a rozvíjejí především komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů, k učení a k podnikavosti. Učebnice podporuje analytické myšlení, podněcuje k diskuzi a rozvoji argumentace, žáci jsou vedeni k samostatné práci a vyhledávání informací pomocí odkazů a rejstříku a také k tvorbě vlastních textů a jejich veřejné prezentaci.

 

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Český jazyk pro střední školy - Komunikace a sloh

-5%
Český jazyk pro střední školy - Komunikace a sloh
Jana Hoffmannová, Jaroslava Ježková, Jana Vaňková
FRAUS
208 Kč
skladem

Literatura pro 1.ročník středních škol - Pracovní sešit

Literatura pro 1.ročník středních škol - Pracovní sešit
R. Bláhová, E. Chvalovská, T. Polášková, P. Slepička, K. Srnská
DIDAKTIS
229 Kč
skladem

Literatura pro 1.ročník středních škol - Učebnice

Literatura pro 1.ročník středních škol - Učebnice
R. Bláhová, E. Chvalovská, T. Polášková, P. Slepička, K. Srnská
DIDAKTIS
249 Kč
skladem

Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky

-10%
Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky
Bušek I., Calda E.
PROMETHEUS
113 Kč
skladem

Sbírka úloh z fyziky pro střední školy (kniha + CD-ROM)

-5%
Sbírka úloh z fyziky pro střední školy (kniha + CD-ROM)
Lepil Oldřich a kolektiv
PROMETHEUS
228 Kč
skladem