DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Čeština pro 7. ročník - učebnice A

Autor:Hájková, Havlová
Nakladatel:JINAN
Kód:10307
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:77 Kč
Množství:
+-
ks

Čeština pro 7. ročník a pro víceletá gymnázia

Učitelé, kteří pracují s touto učebnicí, mají usnadněnou práci při vypracovávání školního vzdělávacího programu, protože náplň i zpracování tohoto učebního textu je v naprostém souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  Umožňuje diferencované a individualizované vyučování mateřskému jazyku. Velký důraz je kladen na komunikační výchovu, která se neomezuje jen na produkci sdělení, ale učí i kultuře vystupování, logické argumentaci a v neposlední řadě i naslouchání druhým. Kultivaci mluveného projevu slouží i četné jazykolamy, které hodiny českého jazyka odlehčí, ale zároveň obrátí pozornost ke spisovné výslovnosti. Oběma díly učebnice prolíná svěží humor. Zadání jednotlivých cvičení jsou formulována tak, aby žáky podněcovala k práci s textem, jazykovými příručkami i k pátrání ve slovnících ,encyklopediích i na internetu. Učebnice obsahuje i korektury textů, graficky odlišené od textu učebnice. Vede žáky ke kritickému pohledu na jazykové projevy cizí i vlastní. Texty určené k analýze jsou čerpány z různých stylů,  ukázky z české poezie plní i zřetel estetický. Kapitoly učebnice jsou zpracovávány tak, že komunikační, slohová a jazyková výchova se realizuje na určitém tématu z oblasti přírody, společnosti, hygieny apod. Učebnice klade důraz na výchovu mravní, estetickou i ekologickou. Ukázky z literatury mohou na žáky působit motivačně.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Čeština pro 7. ročník - učebnice B

Čeština pro 7. ročník - učebnice B
Hájková, Havlová
JINAN
77 Kč
skladem

Čeština pro 9. ročník - učebnice

Čeština pro 9. ročník - učebnice
Hájková, Havlová,
JINAN
89 Kč
skladem

Počátky historie lidstva - Pravěk a starověk - pracovní sešit k učebnici 2.část

Počátky historie lidstva - Pravěk a starověk - pracovní sešit k učebnici 2.část
Pařízková I., Mandelová H., Kunstová E.
DIALOG
59 Kč
skladem

Dějiny novověku - pracovní sešit k učebnici dějepisu 2.část

Dějiny novověku - pracovní sešit k učebnici dějepisu 2.část
Pařízková,Mandelvá,Kunstová
DIALOG
59 Kč
skladem

Dějiny 20.století - pracovní sešit k učebnici dějepisu 2.část

Dějiny 20.století - pracovní sešit k učebnici dějepisu 2.část
Pařízková I., Mandelová H., Kunstová E.
DIALOG
59 Kč
skladem

Literární výchova 6.r. (pracovní sešit)

-25%
Literární výchova 6.r. (pracovní sešit)
Horáčková M.,Staudková H.
ALTER
38 Kč
skladem