DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Chemická laboratorní cvičení II. pro 2.ročník SPŠCH

Autor:Anna Janeczková, Anna Fialová, Marek Šima
Nakladatel:KLOUDA
Kód:22224
ISBN:8086369099
EAN:9788086369099
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:88 Kč
Množství:
+-
ks
  • Učebnice se zaměřuje na specifika práce s organickými sloučeninami.
  • Obsahuje kapitoly z oblasti bezpečnosti práce, nakládání s chemickými látkami a seznamuje s laboratorním vybavením.
  • Praktická část obsahuje úlohy z oblasti preparace, důkazových reakcí a mikrokrystaloskopie.
  • Autorský kolektiv; vydáno v roce 2004. 36 stran A4.

Ukázka:

Úloha č. 11 Příprava nitrobenzenu

Princip: Nitrace je chemická reakce, kterou se zavádí do molekuly organické látky nitroskupina –NO2. Reakce probíhá v přítomnosti kyseliny sírové:

Provedení: Nejprve připravte ve varné baňce o objemu 250 ml nitrační směs tak, že do 20 ml koncentrované kyseliny dusičné budete po malých dávkách opatrně přidávat 25 ml koncentrované kyseliny sírové. Potom na baňku nasaďte zpětný vzdušný chladič a do nitrační směsi přikapávejte za neustálého intenzivního míchání 0,2 molu benzenu. Teplota reakční směsi nesmí překročit 80 °C. Ochlazování provádějte ponořením baňky do studené vody – není však vhodné směs příliš podchlazovat, reakce má neustále ply­nule probíhat. Po přidání veškerého benzenu ještě baňku zahřívejte asi 1 h ve vodní lázni při teplotě 80 °C. Během zahřívání směs protřepávejte. Obsah baňky vlijte do dělicí nálevky a po rozdělení vrstev vypusťte spodní kapalinu, tj. nadbytečnou nitrační směs. K nitrobenzenu v dělicí nálevce přidejte vodu, směs protřepejte a nechejte ustát. Těžší nitrobenzen tvoří nyní spodní vrstvu, nad ní je voda. Někdy se v horní části ještě objeví třetí vrstva kapaliny, což je nezreagovaný benzen. Nitrobenzen oddělte a znovu, ještě alespoň dvakrát, promyjte vodou. Pak jej vysušte bezvodým chloridem vápenatým. Čirý, suchý nitrobenzen předestilujte frakční destilací. Jímejte frakci při teplotě 206–207 °C.

Přípravu nitrační směsi je třeba bezpodmínečně provádět v digestoři.

Hlavní kapitoly

Bezpečnost práce v laboratoři, první pomoc při úrazech, laboratorní pomůcky
Rekrystalizace a sublimace
Izolační metody
Stanovení teploty tání a teploty varu
Organická elementární analýza I
Organická elementární analýza II
Mikroskopie I
Mikroskopie II
Příprava uhlovodíků – methan, ethen, ethyn
Halogenderiváty – příprava jodoformu
Nitrosloučeniny – příprava nitrobenzenu
Diazotace, kopulace – příprava Oranže II
Barvení látek
Vlastnosti hydroxyderivátů
Vlastnosti aldehydů a ketonů
Příprava a vlastnosti karboxylových kyselin
Příprava ethylacetátu esterifikací
Příprava kyseliny acetylsalicylové
Příprava butylbromidu z butylalkoholu

Příprava kyseliny octové oxidací ethanolu

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Matematika - Tercie: Rovnice a nerovnice

Matematika - Tercie: Rovnice a nerovnice
Herman J.,Chrápavá V.
PROMETHEUS
90 Kč
skladem

Analytická chemie

Analytická chemie
Moravcová Hana
KLOUDA
129 Kč
skladem

Matematika - Tercie: Kruhy a válce

Matematika - Tercie: Kruhy a válce
Herman, Chrápavá
PROMETHEUS
90 Kč
skladem

Matematika - Tercie: Úměrnosti

Matematika - Tercie: Úměrnosti
Herman, Chrápavá
PROMETHEUS
90 Kč
skladem

Matematika - Tercie: Výrazy 2

Matematika - Tercie: Výrazy 2
Herman, Chrápavá
PROMETHEUS
90 Kč
skladem