DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Chemická technika

Učebnice pro 3. a 4. ročník chemických oborů SPŠ.

Autor:Štěpánek Ludvík
Nakladatel:KLOUDA
Kód:22225
ISBN:9788086369181
EAN:9788086369181
Dostupnost:skladem
Běžná cena:109 Kč
Sleva:10 %
Cena s DPH:98 Kč
Množství:
+-
ks
  • Základy chemické techniky s řadou příkladů a cvičení. Určeno zejména pro obory SPŠ chemických.
  • Učebnice pro třetí a čtvrtý ročník chemických oborů SPŠ.
  • Obsahuje množství řešených příkladů a cvičení.
  • Základy chemické techniky s řadou příkladů a cvičení.
  • 88 stran, 2. vydání z roku 2011

 

Parametry kolon

Kromě počtu teoretických pater a refluxu je třeba znát také další parametry kolon:

  • Zádrž kolony udává množství kapaliny a páry v koloně. Statická zádrž je měřena při zastavené destilaci, pracovní zádrž při chodu. Nízkou zádrž mají kolony se stékajícím filmem a rotační, vysokou patrové.
  • Propustnost kolony udává množství páry schopné projít průřezem kolony. Horní mez propustnosti je tzv. bod zahlcení kolony, kdy je páry příliš mnoho a kapalina nemůže stékat dolů. Nahromadí se v koloně, což snižuje účinnost dělení a může poškodit zařízení. Při zahlcení je třeba snížit příkon topení.
  • Odpor kolony – kolona klade odpor proti procházejícím parám. To způsobuje tlakový rozdíl mezi vrchem a spodkem kolony. Větší odpor opět mají patrové kolony.
  • Destilační rovnováha – ustálení kolony, tj. dosažení rovnoměrného chodu, může trvat někdy i mnoho hodin. Kontroluje se podle teplot v hlavě kolony.

Určování počtu teoretických pater kolony

Nejběžnější způsob určení počtu teoretických pater destilační kolony je grafický za pomocí rovnovážných diagramů kapalina – pára. U ideálních roztoků se může provést výpočet a pro některé případy lze provést odhad z přibližných diagramů.

Vstupní kapalina o složení x1 na prvním TP odpaří páru o složení y1. Ta zkondenzuje na kapalinu na druhém patře o složení x2. Znovu se odpaří a zkondenzuje, což pokračuje pravoúhlými kroky, až z vrcholu kolony odejde pára destilátu o složení yn. Počet pravoúhlých kroků udává počet teoretických pater kolony. Výhoda grafického způsobu spočívá v jeho obecné platnosti pro všechny typy roztoků, je však nutné znát rovnovážné údaje pro konstrukci diagramů.

Početní způsob

Platí pouze pro roztoky, které se chovají ideálně podle Raoultova zákona. Známe rovnici výpočtu složení páry odvozenou pro jednoduchou destilaci ideálních roztoků. Ta se rozepíše pro jednotlivá patra rektifikační kolony ve shodě s označením na výše uvedeném diagramu xy:

Vztah se někdy nazývá Fenského rovnice a vyjadřuje závislost mezi složením vstupní destilované kapaliny x1 a složením destilátu yn (destilát vzniká kondenzací páry z n-tého patra). Počet teoretických pater kolony je označen jako n. Relativní těkavost směsi je označena a.

Braggův-Lewisův diagram

Umožňuje odhadovat počet teoretických pater kolony log n podle rozdílů teplot varu složek a požadovaného složení destilátu z ekvimolární směsi (náčrtek vpravo):

Příklad 29 Destiluje se směs o složení 50 mol.% a relativní těkavosti 1,2. Kolik teoretických pater musí mít destilační kolona na získání destilátu o složení 90 mo

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Anorganická technologie

Anorganická technologie
Hranoš Přemysl
KLOUDA
129 Kč
skladem

Fyzikální chemie

Fyzikální chemie
Pavel Klouda
KLOUDA
159 Kč
skladem

Analytická chemie

Analytická chemie
Moravcová Hana
KLOUDA
129 Kč
skladem

Chemie pro čtyřletá gymnázia - 1.díl

-12%
Chemie pro čtyřletá gymnázia - 1.díl
Aleš Mareček, Jaroslav Honza
NAKLADATELSTVÍ OLOMOUC
165 Kč
skladem

Stroje a zařízení v chemickém průmyslu

Stroje a zařízení v chemickém průmyslu
Hranoš Přemysl
KLOUDA
119 Kč
skladem

Obecná a anorganická chemie

Obecná a anorganická chemie
Kovalčíková Tatiana
KLOUDA
149 Kč
skladem