DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Chemie 8.r. ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice

Autor:Škoda J.,Doulík P.
Nakladatel:FRAUS
Kód:17185
ISBN:8072384422
EAN:9788072384426
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:155 Kč
Množství:
+-
ks

Charakteristika učebnice
Učebnice chemie pro 8. a 9. ročník ZŠ a VG vycházejí ze základních zásad a požadavků formulovaných v RVP ZV. Respektují tradici chemie jako izolovaného vyučovacího předmětu, ale zároveň se snaží v maximální možné míře o zakomponování mezipředmětových vztahů. Koncepce učebnic obsahuje i snahu využívat co nejvíce znalostí a zkušeností žáků nejen ze školní výuky, ale především z reálného života. Požadavky současné společnosti na kompetence žáků jsou značně odlišné oproti době např. před 10 lety. Proto naše učebnice obsahují témata, která považujeme za aktuální a důležitá z hlediska současné společnosti.

Obsah učiva
Řazení kapitol učebnic je netradiční a k výrazné změně dochází také ve strukturaci učiva chemie. Snahou autorů je stírat (a především vůbec nevytvářet) hranice mezi anorganickou a organickou chemií a vycházet od dějů, které jsou žákům blízké a známé, k dějům, které vnímají abstraktněji.

Značný důraz je věnován vztahu chemie a životního prostředí v souvislosti s ekologickou výchovou a trvale udržitelným rozvojem. V učebnici pro 9. ročník se věnujeme také zásadám správného jednání v případě mimořádných událostí (havárie, požár, úniky nebezpečných látek).

Učebnice obsahují dvanáct návodů na laboratorní cvičení k šesti tematickým celkům (vždy ve dvou variantách).

Učebnice pro 8. ročník/tercii zahrnuje následující tematické celky:

 • Vlastnosti látek;
 • Částicové složení látek;
 • Vzduch, kyslík, vodík;
 • Voda - formou projektu;
 • Halogeny;
 • Kyseliny a zásady;
 • Uhlík a uhlovodíky;
 • Ropa - formou projektu;
 • Křemík a jeho sloučeniny;
 • Polokovy, kovy;
 • Halogenidy;
 • Oxidy, sulfidy;
 • Deriváty uhlovodíků;
 • Soli.

Učebnice určená pro 8. ročník vyhrála soutěž EEPG Best Schoolbooks Awards 2008 v kategorii učebnic pro základní a střední školy, které se pravidelně účastní 22 evropských zemí.

Učebnici lze po právu označit jako moderní, a to nejen kvůli tomu, že kromě klasické podoby byla vytvořena i verze pro interaktivní tabule (na jejíž tvorbě se podílel i student PF UJEP Milan Šmídl), kterou porota ve Frankfurtu hodnotila velmi pozitivně. Oceněná publikace sice vychází z koncepce chemie jako izolovaného vyučovacího předmětu, ale zároveň se snaží v maximální možné míře o zapojení mezioborových vztahů nejen k přírodovědným disciplínám. Učebnice je vytvořena v souladu s probíhající reformou našeho školství.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Chemie 9.r. ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice

Chemie 9.r. ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice
Škoda J., Doulík P.
FRAUS
155 Kč
skladem

Chemie 9.r. ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Chemie 9.r. ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit
Šmídl M., Doulík P., Škoda J.
FRAUS
79 Kč
skladem

Chemie 8.r. ZŠ a víceletá gymnázia - příručka učitele

Chemie 8.r. ZŠ a víceletá gymnázia - příručka učitele
Doulík Pavel, Škoda Jiří, Jodas Bořivoj, Bieliková Eva, Kolková Jiřina
FRAUS
399 Kč
skladem

Fyzika 8.r. ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice

Fyzika 8.r. ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice
Rauner Karel, Petřík Josef, Prokšová Jitka, Randa Miroslav
FRAUS
155 Kč
skladem

Chemie 9.r. ZŠ a víceletá gymnázia - příručka učitele

Chemie 9.r. ZŠ a víceletá gymnázia - příručka učitele
Doulík P., Škoda J., Jodas B. a kolektiv
FRAUS
399 Kč
skladem