DOPORUČUJEME

NOVINKA k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Přijímací zkoušky na střední školy

-5%
Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2017

Chemie (Základy přírodovědného vzdělávání pro SOŠ a SOU)

Učebnice + CD-ROM.

Autor:Pumpr Václav kol.
Nakladatel:FORTUNA
Kód:51779
ISBN:9788073730819
EAN:9788073730819
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:129 Kč
Množství:
+-
ks
  • Učebnice je zpracována v souladu s rámcovými vzdělávacími programy SOŠ a SOU, kde chemie nepatří mezi hlavní předměty.
  • Má tištěnou a elektronickou část. V tištěné části (v rozsahu 48 stran formátu B5) je výklad a zadání úloh pro elementární úroveň výuky chemie odpovídající variantě B v rámcových vzdělávacích programech.
  • Přiložené CD pak obsahuje druhou část publikace ve formátu PDF. Elektronická kniha má následující části: rozšiřující texty; základní úlohy; rozšiřující úlohy; komplexní úlohy; pokusy, obrázky a videa; hry; slovníček pojmů; slovo pro učitele. Zpracování rozšiřujícího textu a rozšiřujících úloh a možné propojování s tištěnou částí učebnice umožňuje vyučujícím vytvářet variabilní vzdělávací cesty podle cílů vzdělávání na různých SOŠ a SOU.

Recenze učebnice

Poznávání a využívání vlastností látek a jejich chemických přeměn provází člověka odpradávna. Naučil se ovládat oheň a využívat ho například k úpravě potravy, k získávání a zpracování kovů, k vypalování hrnčířských výrobků. Nové poznatky o vlastnostech látek využíval k tomu, aby si zajistil dostatek potravy, mohl se dobře oblékat, dát teplo a světlo svému domovu, léčit nemoci a předcházet jim, zhotovovat nové stroje, přístroje a další zařízení usnadňující práci, a konečně i k tomu, aby důkladněji prozkoumal svoji planetu a další kosmická tělesa.
Čím se chemie zabývá? Chemie je přírodní věda o látkách a jejich přeměnách. Zkoumá složení, stavbu a vlastnosti látek, podmínky a cesty jejich přeměn a možnosti jejich využití. Rozvoj chemie úzce souvisí s rozvojem lidské společnosti.
Život současného člověka si nelze bez chemie představit. Nejde jen o chemické produkty, které pronikly do všech oblastí průmyslové a zemědělské výroby i do každodenního života a je nutné s nimi umět zacházet, ale i o základní informace, bez kterých se současný člověk neobejde. Patří k nim například chemické poznatky o lidském těle a jeho funkcích, o složení potravy a její správné úpravě. Chemie nás také učí, jak zacházet s léčivými látkami, přípravky proti škůdcům, pracími a čistícími prostředky a dalšími látkami, které mohou poškozovat lidské zdraví.
V době, kdy se uchování příznivého životního prostředí na naší planetě stává celosvětovým problémem, stále více záleží na dobrých chemických znalostech a osobní odpovědnosti každého jednotlivce.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

-10%
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
Hudcová M., Kubičíková L.
PROMETHEUS
239 Kč
skladem

Čeština pro učební obory SOU (N. Kvítková)

Čeština pro učební obory SOU (N. Kvítková)
Kvítková Naděžda, Helclová Ilona
SPN
149 Kč
skladem

Fyzika pro střední školy 1.díl (přepracované vydání s CD)

-5%
Fyzika pro střední školy 1.díl (přepracované vydání s CD)
Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Radmila Hýblová
PROMETHEUS
180 Kč
skladem

Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny

-5%
Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny
Petr Čornej, Ivana Čornejová, František Parkan, Milan Kudrys
SPN
189 Kč
skladem

Ekologie a životní prostředí

Ekologie a životní prostředí
Coufalová, Čapková, Červinka, Horecká
ČGS
169 Kč
skladem