Nejprodávanější globus

-20%
Glóbus Orion - světelný (30 cm)

Nejlepší poměr ceny/kvality

NOVINKA k přijímacím zkouškám

Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2017

Číst a psát se naučím! 1

Cvičení, upoutávky, hry, pohádky aj. pro dyslektiky

Autor:PhDr. Libuše Kubů
Nakladatel:Tobiáš
Kód:52497
ISBN:978-80-7311-114-4
EAN:9788073111144
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:210 Kč
Množství:
+-
ks
  • Publikace je určena dyslektikům 1.- 3.ročníku, jejich rodičům, učitelům i speciálním pedagogům.
  • Cvičení, upoutávky, hry, pohádky atd.
  • Řeší se tu jevy, které činí dyslektikům potíže (orientace v prostoru, problémové dvojice/trojice hlásek/písmen, měkké slabiky, orientace v textu). Avšak i bezproblémoví žáci tu najdou mnoho podnětů k hravosti a rozvíjení fantazie.
  • Není tedy zaměřena na ročníkové učivo a ani pravopis zde není prvoplatný. Dyslektici mívají negativní postoj k učivu; dítě je neúspešné, rodiče mu neúspechy vyčítají, jeho postavení v kolektivu bývá stresující, a tak se stáhne do sebe a rezignuje. Změna postoje je nutná, ale žák ho bez pomocí dospělých nezvládne. Cesta k úspěchu existuje, je však pomalá a vyžaduje obrovskou míru trpělivosti z obou stran. Proto se tato cvičení snaží být zábavná. Dospělý vždy musí zvážit, zda je určitý úkol, příběh, dialog nebo výstup pro konkrétního dyslektika vhodný, neboť tu vždy jde o individuální přístup. Zároveň by však dítě mělo být vedeno k poznání, že v životě není nic zadarmo, že k zvládnutí učiva musí vynaložit úsilí, neboť i to je příprava na život.
  • Publikace vychází ze zásad Komenského: Vnímej všemi smysly; umožňuje to porozumnění a zapamatování.
  • Vychází také z propojenosti předmětu český jazyk s ostatnímy předměty. Najdeme zde i tzv. učení situační, kde je na žákovy, aby určitou situaci řešil sám. Cvičení otevírají prostor pro hravost, prožitkovou výuku a pro rozvíjení fantazie.
  • Některé složky českého jazyka si musí žák osvojit paměťově. Velkými pomocníky v tom jsou ilustrace. Také se nelze spokojit s tím, že žák text pouze přeslabikuje, přitom však nedokáže přečtené chápat, protože veškeré usilí pohltí snaha o přečtení. Technika čtení a porozumnění musí tvořit jednotu! Nedostatečné výkony čtení a psaní se pak zákonitě promítají jako hendikep i v ostatních předmětech.

104 stran formátu A4, brožovaná vazba

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují