Učebnice mapy kontakt
Hledej
Košík je prázdný.

jak objednat ucebnice

Učebnice umíme na jedničku.

FB logo

Ověřeno zákazníky

Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století

aneb Od Mezopotámie po naše národní obrození. Pro výuku literatury na středních školách.

Obj. kód:24854
Autor:Prokop Vladimír
Nakladatel:OK-SOFT
Cena s DPH:98
Dostupnost:skladem
Množství: ks
Podrobný popis
  • Kromě tradičních látek jsou ve skriptech podrobně zpracovány i literatury neevropské včetně základních informací o souvisejících filozofiích a náboženstvích (buddhismus, hinduismus, islámská literatura atd.).
  • Bohatá je například kapitola o bibli.
  • Legendární osobnosti české i světové literatury jsou prezentovány tak, aby se staly pro dnešního člověka přístupnějšími.
  • Rovněž období našeho národního obrození je vnímáno netradičně a moderně.
Zařazeno v kategorii
Doporučit

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Mikulčák Jiří
MFCH tabulky pro střední školy
PROMETHEUS
Sleva: 11 %
158 Kč
skladem
Sochrová Marie
Čítanka I. k Literatuře v kostce pro střední školy
FRAGMENT
Sleva: 15 %
127 Kč
skladem
Marie Čechová, Jiří Kraus, Vlastimil Styblík, Ivana Svobodová
Český jazyk pro 1.ročník středních škol
SPN
Sleva: 10 %
143 Kč
skladem
Petr Čornej, Ivana Čornejová, František Parkan, Milan Kudrys
Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny
SPN
Sleva: 5 %
189 Kč
skladem
Hudcová M., Kubičíková L.
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
PROMETHEUS
Sleva: 5 %
230 Kč
skladem

Recenze učebnice:

Skriptum Vladimíra Prokopa určené pro výuku literatury v 1. ročníku středních škol obsahuje jedenáct celků mapujících vývoj písemnictví od starověkých literatur až po Národní obrození. Informace jsou velmi obsáhlé a často přesahují rámec literatury do mezipředmětových vztahů například se společenskovědním základem (vysvětlení některých základních rysů vybraných náboženství), dějepisem (řecká a římská mytologie, historické souvislosti) či výtvarnou výchovou a podobně.

První oddíl se zabývá vznikem písemnictví v osmi kapitolách rozdělených na písemnictví Mezopotámie, staroegyptské, staroindické, perské, čínské, arabské, hebrejské a také japonské, které součástí podobných učebnic většinou nebývá. Jednotlivé kapitoly obsahují základní historické a zeměpisné vymezení a úvod do problematiky náboženství a filosofie a dále stručnou charakteristiku jednotlivých literárních památek. Ty nejvýznamnější nebo něčím zajímavé památky mají připojen ještě další doprovodný text v samostatném rámečku. S ohledem na další potřeby výuky se autor v kapitole o hebrejské literatuře podrobně zaobírá výkladem o Bibli.

Oddíl věnovaný antické literatuře je tradičně členěn na kulturu řeckou a římskou a zachovává i obvyklou periodizaci, samotný výklad obsahuje medailony autorů a podrobné obsahy jednotlivých literárních památek, autor dokonce předkládá rodokmen literárních hrdinů dochovaných antických tragédií. Nechybí zde ani potřebná literární teorie vztahující se k vzniku a vývoji dramatu a divadla. Slovníček základních pojmů je studentům k dispozici v každém oddílu skripta.

Následující oddíly jsou již členěny na samostatnou část věnovanou Evropě a druhou určenou specifikům vývoje písemnictví v Čechách a na Moravě. Jedná se o epochu středověku, renesance a humanismu a baroka. Kapitoly se člení na jednotlivé národní literatury, obsahují pasáže věnované kulturním a historickým souvislostem a celou řadu podrobností a zajímavostí o autorech a jejich díle.

Skriptum je ukončeno oddíly o literatuře klasicismu, osvícenství a preromantismu a oddílem o Národním obrození. Toto teoretické skriptum je součástí obsáhlé sady, jejíž jednotlivé části se věnují mladším obdobím literatury u nás i ve světě, k téměř každému ze skript této sady patří i čítanka. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století i další díly výše jmenované sady velmi dobře poslouží jako studijní materiál zájemcům o hlubší studium literatury a k přípravě na maturitní zkoušku či přijímací zkoušky na VŠ.

Copyright © 2015

Nejoblíbenější kategorie:

Učebnice pro základní školy - kompletní sortiment učebnic pro základní školy, přehledně rozdělený podle předmětů. V nabídce jsou i učebnice pro školy praktické a pro děti s poruchami učení.

Učebnice pro střední školy - učebnice pro všechny druhy středních škol, gymnázii a pro odborná učiliště. Vše přehledně rozděleno podle jednotlivých předmětů a oborů.

www.ucebnicemapy.cz, Komořany 110, 683 01 Komořany u Vyškova, tel.: 602 562 458, e-mail: info@ucebnicemapy.cz. Technické řešení a design www.EDATA.cz Učebnice pro všechny úrovně studia. Nástěnné mapy a glóbusy.