DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Deskriptivní geometrie pro střední školy (kniha + CD)

Autor:Pomykalová Eva
Nakladatel:PROMETHEUS
Kód:52290
ISBN:9788071964001
EAN:9788071964001
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:358 Kč
Množství:
+-
ks
  • Učebnice vhodná pro všechny typy středních škol, kde se deskriptivní geometrie vyučuje jako povinný, volitelný, resp. nepovinný předmět.
  • V úvodních kapitolách jsou zopakovány potřebné stereometrické poznatky a vyloženy základy promítání. Kótové promítání je první promítání, se kterým se čtenář seznámí, na ně navazuje promítání Mongeovo. V Mongeově promítání se řeší nejen úlohy základní, ale i úlohy o tělesech, a to jak o hranolech a jehlanech, tak o rotačních tělesech.
  • Závěrečné kapitoly jsou věnovány pravoúhlé axonometrii a kosoúhlému promítání.
  • Součástí učebnice je CD obsahující krokovaná řešení výkladových příkladů.

OBSAH:
Předmluva
 1 Úvod
    1.1 Co je deskriptivní geometrie a její význam
    1.2 Vývoj zobrazovacích metod
 2 Základy stereometrie
    2.1 Základní pojmy
    2.2 Polohové vlastnosti
    2.3 Metrické vlastnosti
    2.4 Mnohostěny
    2.5 Rotační tělesa
    2.6 Konstrukční úlohy
 3 Promítání
    3.1 Princip promítání
    3.2 Základní vlastnosti rovnoběžného promítání
    3.3 Afinita
 4 Kuželosečky
    4.1 Elipsa
    4.2 Afinita kružnice a elipsy
    4.2 Hyperbola
    4.3 Parabola
 5 Kartézská soustava souřadnic v prostoru
 6 Kótování - pravoúhlé promítání na jednu průmětnu

    6.1 Základní pojmy; zobrazení bodu
    6.2 Zobrazení přímky a úsečky
    6.3 Zobrazení dvojice přímek
    6.4 Zobrazení roviny
    6.5 Otáčení roviny
    6.6 Dvě roviny
    6.7 Přímka a rovina
    6.8 Kolmost přímek a rovin
    6.9 Užití kótovaného promítání
 7 Mongeovo promítání - pravoúhlé promítání na dvě průmětny
    7.1 Základní pojmy; zobrazení bodu
    7.2 Zobrazení přímky
    7.3 Zobrazení dvojice přímek
    7.4 Zobrazení roviny
    7.5 Zvláštní polohy rovin
    7.6 Konstrukce v rovině, otáčení roviny
    7.7 Dvě roviny
    7.8 Přímka a rovina
    7.9 Kolmost přímek a rovin
    7.10 Užití kolmosti
    7.11 Třetí průmětna
 8 Mnohostěny v Mongeově promítání
    8.1 Průmět mnohostěnu
    8.2 Zobrazení hranolu
    8.3 Zobrazení jehlanu
    8.4 Řez hranolu rovinou
    8.5 Řez jehlanu rovinou
    8.6 Průniky hranolů a jehlanů
 9 Rotační tělesa v Mongeově promítání
    9.1 Zobrazení kružnice
    9.2 Zobrazení koule, kulové plochy
    9.3 Zobrazení rotačního válce 
    9.4 Zobrazení rotačního kužele
    9.5 Řez koule rovinou
    9.6 Řez rotačního válce rovinou
    9.7 Řez rotačního kužele rovinou
    9.8 Průniky rotačních těles
10 Pravoúhlá axonometrie
    10.1 Základní pojmy
    10.2 Úlohy o přímkách a rovinách
    10.3 Zobrazení těles
11 Kosoúhlé promítání
    11.1 Základní pojmy
    11.2 Úlohy o přímkách a rovinách
    11.3 Zobrazení těles
Literatura    

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují