DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

deutsch.com 1 - učebnice + český pracovní sešit s audio CD

Učebnice němčiny pro 2.stupeň ZŠ a pro SŠ. Zvýhodněný paket - učebnice a český pracovní sešit včetně audio CD.

Nakladatel:HUEBER
Kód:53190
ISBN:9783192816581
EAN:9783192816581
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:499 Kč
Množství:
+-
ks
 • Zvýhodněný paket - učebnice a český pracovní sešit včetně audio CD.
 • Učebnice autorského kolektivu vedená prof. Neunerem zaujme texty, které čerpají náměty ze života teenagerů, a autentickým, živým jazykem.
 • Deutsch. com je učebnice pro mládež a mladé dospělé bez vstupních znalostí jazyka.
 • Má schvalovací doložku Ministerstva školství.
 • Ve třech svazcích připravuje studenty od úrovně znalostí A1 do úrovně B1, tedy na úroveň certifikátu Fit in Deutsch 1 a 2 a poslední díl řady na zkoušku Zertifikat Deutsch ür Jugendliche, resp. jednotnou státní maturitu.
 • Základem pro titul je Společný evropský referenční rámec, přičemž velký roli zde hraje vícejazyčnost, tedy vlastní rodný jazyk a další ovládané cizí jazyky se spolupodílí na osovjení si jazyka nového, tedy němčiny.
 • Kniha má začleněny také cvičení pro vnitřní diferenciaci při výuce, nácvik výslovnosti v každé lekci a také testy pro samostatnou kontrolu.
 • Učebnice obsahuje moderní mládeži blízká témata, která však obsahují řadu informací a zároveň i odpovídají postupu úrovně dle SERR, takže výuka je pro mládež zajímavá.
 • Učebnice uplatňuje velmi plochou progresi a vychází z myšlenky vícejazyčnosti. Úkoly v knize jsou jasně kategorizovány (poslech, čtení, mluvení, psaní), úkoly jsou názorné. Titul rozvíjí od počátku produktivní i receptivní schopnosti žáků.
 • Díl učebnice obsahuje 18 lekcí, které jsou dále spojeny do 6 modulů. První modul - "startovací" vychází z jazykového potenciálu žáků, který je již k dispozici. Následující moduly jsou tvořeny lekcemi, které obsahují 2 dvoustrany pro rozšíření gramatických, komunikativních a lexikálních znalostí, jednu přehledovou stranu gramatiky a komunikačních prostředků a jednu časopiseckou stranu.
 • Časopisecká strana doplňuje lekci o dodatečné informace z oblasti reálií a nabízí témata zajímavá pro mládež a tím stupňuje její motivaci k výuce.
 • Pracovní sešit prohlubuje a rozšiřuje učivo lekcí učebnice. Kromě cvičení k prohloubení znalostí gramatiky, slovní zásoby a komunikaci obsahuje pracovní sešit také cvičení kontrastivní pro srovnání němčiny s jinými již ovládanými jazyky. Součástí pracovního sešitu je také portfolio k sebekontrole a ověření dosažených schopnosti.
 • Pracovní sešit obsahuje širokou škálu cvičení ke slovní zásobě, gramatice a komunikačním prostředkům. Díky vloženému CD si může žák samostatně procvičovat i fonetiku.
 • Český pracovní sešit obsahuje navíc dvojjazyčný slovníček řazený chronologicky podle lekcí, výklad gramatiky v češtině, překlad pokynů v učebnici i pracovním sešitě a další komponenty v mateřském jazyce: sebeevaluaci podle Evropského jazykového portfolia (To už umím!), techniky učení (Učení bez mučení) a systematickou přípravu na státní maturitní zkoušku.
 • Každý z modulů je ukončem opakovacím celkem, který slouží prioritně k samostudiu, ale může být využit i ve výuce. Tato jednotka na konci modulu obsahuje také návrh projektové práce.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

deutsch.com 1 - pracovní sešit + CD

-10%
deutsch.com 1 - pracovní sešit + CD
S. Vicente, C. Cristache, G. Neuner, L. Pilypaityte, B. Kirchner
HUEBER
269 Kč
skladem

Německá čítanka

Německá čítanka
Culek Jaroslav
MC NAKLADATELSTVÍ
129 Kč
skladem