DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Ekologie a životní prostředí

Učebnice pro SOŠ a SOU

Autor:Coufalová, Čapková, Červinka, Horecká
Nakladatel:ČGS
Kód:13639
ISBN:8086034631
EAN:9788086034638
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:169 Kč
Množství:
+-
ks
  • Nová učebnice vychází z osnov pro učební obory SOŠ a SOU pro předmět Základy ekologie. V souladu s nimi zahrnuje kromě úvodu do ekologie i širší geografické pojetí problematiky životního prostředí.
  • Učivo, rozčleněné na základní a rozšiřující, provází množství příkladů z domova i ze světa. Člení se do tematických okruhů Základy ekologie, Složky životního prostředí, Umělé ekosystémy, Ochrana přírody a životního prostředí. Poslední z 32 kapitol přináší příklady environmentálních projektů vhodných pro školy.
  • Text doplňují fotografie, mapky a grafy. Pojetí učebnice dovoluje využití i na vyšších odborných školách, při ekologické výchově na gymnáziích i jiných školách.
  • Titul má doložku MŠMT, zahrnuje 120 stran se 113 barevnými ilustracemi.

1. vydání
120 stran, formát B5

Recenze učebnice

Otevíráte učebnici ekologie, která je pojata trochu jinak, než je u jiných učebnic obvyklé. Tato učebnice je zpracována v souladu s rámcovými vzdělávacími programy pro učební obor předmět Ekologie určený pro střední odborné školy. Ve smyslu těchto učebních dokumentů není naše učebnice kompendiem ekologie, ale zahrnuje i širší souvislosti životního prostředí člověka. Aby těmto předpokladům vyhověla, zabývá se proto nejen ekologii, ale i naukou o životním prostředí. Proto bychom byli rádi, kdybyste si uvědomili rozdíl mezi ekologií a environmentalistikou neboli naukou o životním prostředí. Ekologie je exaktní přírodní věda a s některými jejími pojmy a zákony se seznámíte v prvních kapitolách. Environmentalistika stojí na pomezí přírodních a sociálních věd a zabývá se životním prostředím nejen z přírodovědného hlediska, ale také jeho sociálními aspekty. Již z toho je patrné, že slovo ekologie je často používáno nesprávně a dokazuje obecně malé povědomí naší veřejnosti, ale i řady odborníků a politiků o jeho skutečném významu. Budeme rádi, pokud vám tato učebnice napomůže s orientací v ekologii a poskytne vám nový pohled na současné problémy životního prostředí.
Učebnice vychází ze základních poznatků, které jste získali již při výuce zeměpisu a přírodopisu na základních školách. Na rozdíl od některých jiných podobných učebnic není omezena jen na úzce biologický pohled na danou tematiku, ale v souladu s učebními dokumenty zahrnuje také širší geografické pojetí problematiky životního prostředí. Podle našeho názoru toto pojetí více vyhovuje praktickým potřebám, tomu co budete moci ve svém dalším životě uplatnit.
Toto pojetí dovoluje využití této učebnice nejen při výuce na středních odborných školách a učilištích, ale i na všeobecně vzdělávacích školách, na vyšších odborných a dalších školách. Jako příručka může posloužit i učitelům základních škol při ekologické výchově.
Stejně netradiční jako celé pojetí učebnice bude i naše doporučení v úvodu – navrhujeme vám nejdříve se seznámit s poslední kapitolou, která se zabývá environmentálními projekty. Proč toto doporučení? Abyste se blíže seznámili s problematikou životního prostředí a ekologie, navrhujeme vám vybrat si některý z projektů a zapojit se do něho. Nebo se dejte inspirovat a vytvořte si ve škole svůj vlastní projekt. Teprve praxe vám umožní poznat rozsah problémů, které se našeho životního prostředí dotýkají.
A nyní ještě několik slov k tomu, jak je zpracována tato učebnice. Kapitoly mají svou stálou stavbu. Kromě základního učiva, s nímž by se měli seznámit všichni studenti, obsahuje rozšiřující učivo tištěné drobnějším písmem a podtištěné šedě. Obsahuje učivo nepovinné, rozšiřující nebo konkretizující základní učivo. Dále je součástí kapitol pasáž tištěná kurzívou (ležatým písmem) a podtištěná žlutě, která přináší některé zajímavé příklady, dokreslující učivo příslušné kapitoly. Zarámovaný stručný souhrn učiva je naprostým minimem, které by si každý student měl osvojit a pochopit. Dále navazuje soubor otázek a úkolů, s nímž byste se měli dokázat vyrovnat. Grafický doprovod se skládá z mapek, grafů, nákresů a fotografií rozšiřujících či vysvětlujících učivo. Jsou nedílnou součástí učiva a je třeba jim při výuce věnovat náležitou pozornost.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

-10%
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
Hudcová M., Kubičíková L.
PROMETHEUS
239 Kč
skladem

Materiály pro učební obor Kadeřník

Materiály pro učební obor Kadeřník
Peterka E., Kocourek F., Podzimek M.
INFORMATORIUM
195 Kč
skladem

Odborné kreslení pro učební obor Kadeřník, kadeřnice

Odborné kreslení pro učební obor Kadeřník, kadeřnice
Tvrzníková Libuše
INFORMATORIUM
275 Kč
skladem

Technologie I pro učební obor Kadeřník

Technologie I pro učební obor Kadeřník
Polívka L., Komendová H., Pech V., Valášek
INFORMATORIUM
235 Kč
skladem

Technologie II pro učební obor Kadeřník

Technologie II pro učební obor Kadeřník
Polívka L. ,Komendová H., Pech V., Valášek J.
INFORMATORIUM
210 Kč
skladem