DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Ekonomika 1 pro ekonomicky zaměřené obory

3., aktualizované vydání (2017)

Autor:P. Klínský, O. Münch, Y. Frydryšková, J. Čechová
Nakladatel:EDUKO nakladatelstvi, s.r.o.
Kód:56207
ISBN:9788088057024
EAN:9788088057024
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:289 Kč
Množství:
+-
ks

Sestává z kapitol Podstata fungování tržní ekonomiky, Podnikání, Oběžný majetek, Dlouhodobý majetek, Zaměstnanci.

Učebnice je uspořádána tak, aby umožňovala výklad dvěma nejtypičtějšími způsoby:

a) vyučující, kteří chtějí vyučovat v koncentrických okruzích, mohou v 1. ročníku v tematických celcích Oběžný majetek, Dlouhodobý majetek a Zaměstnanci probrat se žáky vždy pouze první část celku a druhé části se věnovat následně v 2. ročníku.

b) vyučující, kteří chtějí probrat učivo celé najednou, mohou postupovat tak, jak jsou v učebnici řazeny jednotlivé podkapitoly těchto tematických celků. Předpokládáme, že v 1. ročníku by byla probrána většina učebnice a zbylá část pak na počátku 2. ročníku.

Učebnice spojuje výkladový text a procvičovací úlohy.

Obsah učebnice

1 Podstata fungování tržní ekonomiky

1.1 Potřeby a jejich uspokojování

1.2 Výrobní faktory a vzácnost

1.3 Koloběh ekonomiky

1.4 Tržní mechanismus

1.5 Úloha zisku v tržním systému

2. Podnikání jako základ tržní ekonomiky

2.1 Podnikatelský záměr

2.2 Podnikání a jeho právní formy

2.3 Neziskové subjekty

2.4 Zrušení a zánik obchodní korporace

3 Oběžný majetek

Oběžný majetek / První část – Charakteristika

3.1 Rozlišení oběžného majetku

3.2 Plánování materiálu

3.3 Jak stanovit optimální zásobu

3.4 Jak pořídit materiál

3.5 Jak se materiál eviduje a skladuje

Oběžný majetek / Druhá část – Výpočty

3.6 Stanovení spotřeby materiálu a nákupu

3.7 Pokročilé metody řízení zásob

3.8 Rychlost obratu

4 Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek / První část – Charakteristika

4.1 Rozlišení dlouhodobého majetku

4.2 Plánování investic

4.3 Jak pořídit dlouhodobý majetek

4.4 Opotřebení dlouhodobého majetku

4.5 Vyřazení dlouhodobého majetku

4.6 Jak se dlouhodobý majetek eviduje

Dlouhodobý majetek / Druhá část – Výpočty

4.7 Kapacita

4.8 Výběr a hodnocení investic

4.9 Několik slov k výběru dodavatele

5 Zaměstnanci

Zaměstnanci / První část – Charakteristika

5.1 Trh práce, poptávka po práci

5.2 Nabídka práce

5.3 Výběr uchazečů o zaměstnání

5.4 Pracovněprávní vztah

5.5 Personální práce

5.6 Ukončení pracovního poměru

Zaměstnanci / Druhá část – Odměňování a výpočty

5.7 Odměňování

5.8 Hrubá a čistá mzda

5.9 Mzdové výpočty

5.10 Výpočet odměny v případě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Recenze učebnice

První díl nové řady učebnic ekonomiky. Učebnice je sestavena tak, aby vycházela z každodenního dění kolem nás. Proto je výkladový text doprovázen řadou příkladů, ukázek a také odkazů na další zdroje.

Na konci každé dílčí kapitoly naleznete řadu praktických úloh k procvičení a k pochopení problematiky. U každé úlohy je ponechán volný prostor, abyste si mohli vyznačit nebo zapsat řešení či správné odpovědi.

Učebnice obsahuje pět kapitol: Podstata fungování tržní ekonomiky, Podnikání jako základ tržní ekonomiky, Oběžný majetek, Dlouhodobý majetek a Zaměstnanci. Tři z nich – Oběžný majetek, Dlouhodobý majetek a Zaměstnanci – jsou rozděleny na dvě části.

Vycházíme tak vstříc dvěma nejtypičtějším způsobům výkladu:

a) chcete-li nejprve probrat základní poznatky, které si později rozšíříte, můžete v těchto kapitolách

v prvním ročníku probrat vždy pouze první část kapitoly a druhé části se věnovat následně v

druhém ročníku;

b) právě tak je možné probrat všechny celky najednou.

Předpokládáme, že v prvním ročníku lze probrat většinu učebnice a zbylou část pak na počátku druhé ročníku.

Pro celou řadu učebnic se připravuje také elektronická verze.

Pro tento školní rok je k dispozici k tomuto prvnímu dílu. Přístup získáte pomocí ?ódu, který je do učebnice vložen. Elektronické verze budou postupně zpracovány pro všechny 4 díly učebnice. Elektronická verze je rozšířena o další výukové materiály. Rozšiřující text či videa jsou vyznačeny ikonami na kraji levého sloupce stránek. Rozšiřující příklady a ukázky (včetně odkazů na videa) jsou vyznačena ikonami na kraji pravého sloupce.

A konečně jsme připravili i procvičovací testy. Ikony pro spuštění naleznete na konci úloh příslušné kapitoly.

Učebnice jsou každoročně aktualizovány.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Písemná a elektronická komunikace 1 pro SŠ a veřejnost

-7%
Písemná a elektronická komunikace 1 pro SŠ a veřejnost
Krouže Jiří, Kuldová Olga
FORTUNA
195 Kč
skladem

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

-10%
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
Hudcová M., Kubičíková L.
PROMETHEUS
239 Kč
skladem

Odmaturuj z literatury 1

-5%
Odmaturuj z literatury 1
Hánová,Jeřábková a kol.
DIDAKTIS
189 Kč
skladem

Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny

-8%
Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny
Petr Čornej, Ivana Čornejová, František Parkan, Milan Kudrys
SPN
183 Kč
skladem