DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

English for the Automobile Industry - Angličtina v praxi (B1-B2)

Angličtina pro automobilový průmysl

Autor:Kavanagh M.,Hausner T.
Nakladatel:FRAUS
Kód:17275
ISBN:9788072386055
EAN:9788072386055
Dostupnost:do 2 dnů
Cena s DPH:259 Kč
Množství:
+-
ks

Titul je ideálním rozšířením slovní zásoby a frazeologie pro pracovníky v automobilovém průmyslu a obchodu s automobily, ale také  pro zaměstnance širokého okruhu subdodavatelských oborů. Je vhodný i pro ty, kdo se na specializované profese v tomto odvětví teprve připravují.

Učebnice je sestavená se zvláštním zřetelem na potřeby pracovníků v  automobilovém průmyslu a obchodu, kteří ve své každodenní praxi komunikují anglicky v nejrůznějších situacích se svými zákazníky, kolegy a obchodními partnery. V odpovídající míře totéž platí také o  studentech, kteří se na povolání v daném oboru teprve připravují. Své nezastupitelné místo si tento kurz samozřejmě najde i v příručních knihovnách pracovníků reklamních agentur, prodejců, subdodavatelských firem pro výrobce automobilů, v programech firemního vzdělávání společností působících v oblasti automobilového průmyslu, zkrátka všude tam, kde je třeba upevnit základní odborné názvosloví, osvojit si užitečné fráze a obraty a rozšířit uživatelské jazykové dovednosti jak v komunikaci, tak v receptivním ovládnutí jazyka, např. při čtení textů v odborných časopisech.

English for the Automobile Industry přináší v osmi učebních celcích různé pohledy na automobilový průmysl a  automobil (zejména osobní), jak je mohou vidět pracovníci výroby, konstrukce, designu, odbytu i vedení. Jednotlivé Unity představují nezávislé výukové jednotky a je zcela v rukou lektora či učitele, které a v jakém pořadí do výuky zařadí.

Všechny Unity začínají oddílem nazvaným Headlight, který navozuje téma celé jednotky krátkým motivačním úkolem nebo kvizem. Centrem každé jednotky je především rozvoj komunikační kompetence uživatele. Tomu jsou podřízeny výběr úkolů a dialogů věrně reflektujících reálné situace a problémy z praxe, odborně zaměřené texty a v neposlední řadě i množství fotografií a  ilustrací, jejichž cílem je podpořit osvojení nejdůležitější oborové slovní zásoby a slovních spojení. Autentické úkoly typu role-play (částečně se zadáním formulovaným pomocí popisu rolí jednotlivých účastníků v integrované příloze Partner Files) umožňují efektivní ověření tohoto osvojení v simulovaných situacích napodobujících reálné prostředí daného oboru.

Na závěr každého Unitu je zařazen oddíl Tail Light. Práce s fakultativními texty v něm obsaženými spolu s  inspiračními otázkami umožňuje uživatelům znovu se zamyslet nad probraným tématem a může se stát východiskem pro rozšířený domácí úkol nebo (v případě skupinové výuky) diskusi na dané téma.

Poté, co uživatelé projdou celou učebnici, si mohou míru osvojení základní oborové slovní zásoby v komprimované podobě ověřit mimo jiné i ve výběrové křížovce v oddílu Test Yourself!.

V dodatcích v závěru učebnice naleznou uživatelé kromě zmiňovaných Partner Files také odpovědní klíč Answer Key, který případným samoukům umožní kontrolovat své odpovědi, dále stručný výběrový anglicko-český glosář A-Z word list zaměřený zejména na oborovou slovní zásobu a také na slova a výrazy, které jsou použity v textech zařazených do učebnice v méně obvyklém významu. Konečně nejdůležitější fráze a obraty v tematickém řazení jsou uživatelům neustále k dispozici v dodatku Useful phrases and vocabulary.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Ruština v praxi + audio CD (2 ks)

Ruština v praxi + audio CD (2 ks)
E. Vysloužilová, M. Csiriková
LEDA
398 Kč
skladem

New English File Intermediate - Student´s Book + slovníček (učebnice)

New English File Intermediate - Student´s Book + slovníček (učebnice)
Oxenden Clive, Latham-Koenig Christina
OXFORD
485 Kč
skladem

Stručná anglická mluvnice (tabulky)

Stručná anglická mluvnice (tabulky)
Prušová Jana
MC NAKLADATELSTVÍ
40 Kč
skladem

Gramatika snadno a rychle - Angličtina

Gramatika snadno a rychle - Angličtina
Corinna Löckle-Götz, Sheila Mcbride
KLETT
99 Kč
skladem

Angličtina za 24 dnů + audio CD

-7%
Angličtina za 24 dnů + audio CD
Emily A. Grosvenor
COMPUTER PRESS
278 Kč
skladem