DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Financování podniku pro obchodní akademie

Autor:Mlčoch Jan
Nakladatel:FORTUNA
Kód:16919
EAN:9788071681847
Dostupnost:skladem
Běžná cena:49 Kč
Sleva:20 %
Cena s DPH:39 Kč
Množství:
+-
ks
  • Učebnice je určena studentům vyšších ročníků středních škol ekonomického zaměření.
  • Charakterizuje nástroje finančního řízení podniku.
  • Jde o využívání výsledků analýzy rozvahy a tvorby a rozdělení zisku.
  • Zvláštní pozornost se věnuje ukazatelům rentability a analýzám opírajícím se o tok hotovosti (cash flow).

Recenze učebnice

Předkládaná učebnice má sloužit především pro vyšší ročníky obchodních akademií a jiných středních škol s ekonomickým zaměřením, ale je vhodná i pro podnikatele, kteří chtějí získat poznatky o financování podniku.
Při výkladu se vychází z řady pojmů, které byly dříve vysvětleny v jiných předmětech, jako jsou obecná ekonomie, ekonomika podniku, účetnictví apod. Nejdůležitější z nich jsou zde pro zopakování stručně definovány, případně vysvětleny na příkladu.
Vzhledem k tomu, že dnes používaná terminologie někdy není jednoznačná, snažil jsem se uvádět i alternativní pojmy.
Probírané všeobecné otázky financování podniku stejně jako navazující pasáže o finanční analýze a finančním plánování se zaměřují především na výrobní podnik.
Příklady uvedené v této učebnici vycházejí ze smyšlených vstupních údajů, které však odrážejí reálné ekonomické proporce. Použité názvy firem jsou rovněž smyšlené a případná shoda s obchodním jménem existující obchodní společnosti je zcela náhodná. 
Data, tedy číselné údaje v peněžních jednotkách, jsou pak v příkladech často záměrně uváděna bez konkrétní měřící jednotky. Je tomu tak proto, že při jejich demonstraci můžeme pracovat s čísly nižších řádů, a tím se značně zvýší přehlednost postupu, způsob dosazování do vzorců apod.
Matematické operace jsou vyznačeny znaménkem „+“ pro sčítání, „-“ pro odčítání, „ “ pro násobení a zlomkovou čárou nebo lomítkem „/“ pro dělení.
Úkoly jsou soustředěny do kapitol aplikačního charakteru, tedy do kapitol 2 a 4. Jsou převážně zaměřeny tak, aby na nich bylo možno prakticky procvičovat prostudovanou látku, doplněnou příklady.
Podrobné výpočty není nutno na studentech vždy požadovat: důležitá je interpretace výsledků, ke které mají napomoci stručné komentáře k uvedeným grafům. 

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují