DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Forum 1 - učebnice

Učebnice francouzštiny pro SŠ.

Autor:Baylon, Murillo a kol.
Nakladatel:HACHETTE
Kód:17356
ISBN:2011550858
EAN:9782011550859
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:519 Kč
Množství:
+-
ks
 • třídílný soubor učebnic pro výuku francouzštiny pro starší dospívající a dospělé studenty středních škol
 • každý díl pro 120 hodin výuky (první díl pro začátečníky)
 • při třech hodinách výuky jednotlivé díly pokryjí 2 roky
 • třetí díl je určen pokročilým studentům po 250-300 hodinách výuky
 • rozvíjí všeobecné i jazykově komunikativní schopnosti - pochopit, porozumět, zvládnout jazyk
 • důraz je kladen na aktivní přístup ke studiu, kterému odpovídá i výběr nově pojatých dokumentů a cvičení
 • členění jednotlivých lekcí i postupné uvádění gramatických struktur
 • přináší dostatečné znalosti francouzského jazyka, chování a  životního stylu, aby student zvládl běžnou komunikaci ve francouzštině

Forum 1 odpovídá úrovni A1/A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Forum 2 odpovídá úrovni A2/B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Forum 3 odpovídá úrovni B1/B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Členění učebnice 1. a 2. dílu

 • 9 lekcí přibližuje každodenní život, volný čas, mezilidské vztahy
 • úvod každé z 9 lekcí jasně formuluje cíl dané lekce: komunikativní, jazykový, interkulturní - situační fotografie uvádí určité fórum, ke  kterému se váží texty i autentické dokumenty, odehrávají se v něm dialogy, které vedou studenta k cíli: jednat a reagovat
 • po globálním porozumění si student utřídí nové jevy do systému v části věnované gramatice
 • oddíl (S´exprimer) nabízí prostředky k realizaci řečových záměrů, rozšíření slovní zásoby, fonetická cvičení a úkoly cílené na ústní i  písemný projev
 • na konci všech lekcí je zařazena lekce opakovací, je rozptýlením i zábavou v hodině (Pause-jeux)
 • část poznávání vzájemné kultury a reálií (Interculturel) chování a zvyklosti Francouzů a informace o kulturním dědictví Francie
 • každou lekci uzavírá část zkoušky (Point-DELF) - umožňuje poznat úroveň znalostí, za poslední lekcí v učebnici je Portfolio - evaluace znalostí
 • v učebnici je volně vložen osobní sešit (Carnet de route), do kterého si student v průběhu výuky a dle svých schopností zaznamenává a  vytváří si tak vlastní agendu


Členění učebnice 3. dílu:

 • 12 samostatných lekcí, zaměřených na různá témata
 • dynamický a interaktivní přístup ke zdokonalení se ve znalosti jazyka a francouzské kultury
 • více autentických textů a dokumentů, písemných i zvukových
 • cíl - schopnost písemného či mluveného projevu na dané úlohy, schopnost zúčastnit se debaty, prohloubení práce s jazykem


Studijní příručka

české zpracování Jana Haiderová a Helena Svobodová

 • pomůcka pro studenty na středních školách a v jazykových kurzech, usnadní pochopení probírané látky a rychlejší orientaci v cizojazyčném textu
 • přehled francouzské mluvnice v češtině, příklady ve francouzštině s českými ekvivalenty
 • abecední francouzsko-český slovníček uspořádaný podle lekcí, slovní zásoba rozdělena na základní a rozšiřující
 • francouzsko-český a česko-francouzský terminologický slovníček

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují