DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění

Autor:Lepil Oldřich
Nakladatel:PROMETHEUS
Kód:28866
ISBN:8071962163
EAN:9788071962168
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:99 Kč
Množství:
+-
ks
  • Další z řady monotematických učebnic fyziky pro gymnázia.
  • Učebnice, zpracovány podle tematických celků, lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle úrovně žáků ve třídě a podle počtu hodin fyzice přidělených.
  • Učebnice lze využít nejen na gymnáziích, ale i na ostatních středních školách.

OBSAH:
Úvod
1 Kmitání mechanického oscilátoru
2 Mechanické vlnění
3 Zvukové vlnění
Teoretická cvičení
Laboratorní cvičení
Výsledky úloh
Rejstřík

Recenze učebnice

Učebnice Mechanické kmitání a vlnění je součástí ucelené řady tematicky zaměřených učebnic fyziky, které vydává nakladatelství Prometheus, a svým pojetím, způsobem výkladu učiva a použitou terminologií navazuje na předcházející učebnice – Mechanika a Molekulová fyzika a termika. Učebnice je určena především pro výuku na gymnáziu ve vzdělávacích programech s větší hodinovou dotací předmětu fyzika a obsahem i zpracováním odpovídá přírodovědně zaměřené výuce.

I když učivo o mechanickém kmitání a vlnění představuje výklad určitého druhu mechanického pohybu, nezařazuje se obvykle do mechaniky, kterou středoškolská fyzika zpravidla začíná. Důvodem je především poněkud náročnější výklad z hlediska použitého matematického aparátu, především znalost goniometrických funkcí. Učivo o mechanickém kmitání a vlnění má také těsné návaznosti na odborné poznatky o elektromagnetickém kmitání a vlnění a je určitou průpravou k tomuto učivu. Proto se doporučuje zařadit výklad o mechanickém kmitání a vlnění před výklad tématu Elektřina a magnetismus, nejlépe do 2. pololetí druhého ročníku gymnázia.

Výběr učiva odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G) a přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, které jsou uvedeny na konci učebnice. Kromě toho jsou některé poznatky, které jsou pro celkové pochopení učiva podstatné, avšak RVR G je nezahrnuje, vyloženy jako doporučené rozšiřující učivo. Pro usnadnění možné diferenciace výuky je doporučené rozšiřující učivo vyznačeno graficky barevnou čárou podél textu. Méně významné poznatky, jako jsou různé doplňující informace, poznámky nebo údaje z historie fyziky, jsou vytištěny menším typem písma (petitem). Za každou kapitolou je zařazeno stručné shrnutí učiva, které má sloužit hlavně k orientaci žáka při souhrnném opakování.

Učebnice splňuje veškeré požadavky na fyzikální vzdělání v dané oblasti poznatků v souladu se Standardem vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu. Vyhovuje tak požadavkům na cílové vědomosti a dovednosti maturitní zkoušky z fyziky a odpovídá možným vstupním požadavkům z fyziky v přijímacím řízení na vysoké školy.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika

Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika
K. Bartuška, E. Svoboda
PROMETHEUS
159 Kč
skladem

Matematika pro gymnázia - Funkce (kniha+CD)

Matematika pro gymnázia - Funkce (kniha+CD)
Odvárko O.
PROMETHEUS
157 Kč
skladem

Matematika pro gymnázia - Goniometrie

Matematika pro gymnázia - Goniometrie
Odvárko Oldřich
PROMETHEUS
106 Kč
skladem

Fyzika pro gymnázia - Mechanika

-5%
Fyzika pro gymnázia - Mechanika
Bednařík M., Široká M., Svoboda E.
PROMETHEUS
151 Kč
skladem

Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus

Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus
Oldřich Lepil, Přemysl Šedivý
PROMETHEUS
169 Kč
skladem