DOPORUČUJEME

NOVINKA k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Přijímací zkoušky na střední školy

-5%
Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2017

Fyzikální veličiny a jednotky SI 1.díl

S výkladem pro školu a technickou praxi.

Autor:Obdržálek Jan
Nakladatel:ALBRA
Kód:10211
ISBN:8073610027
EAN:9788073610029
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:169 Kč
Množství:
+-
ks
  • Tato 126 stránková publikace pojednává o fyzikálních veličinách a jednotkách, jejich názvech a značkách. Zahrnuje:
  • znění normy ČSN ISO 31-1 až 3
  • výklad příslušných pojmů koncipovaný pro střední školu, a dále rozšiřující poznámky petitem;
  • jazykovědné statě zabývající se jak gramatikou, tak i stylistikou, tvorbou a používáním (resp. nepoužíváním) termínů v konkrétních situacích;
  • slovníčky termínů (česko-anglický a anglicko-český).

 

  • Výklad normy lze v podstatě použít přímo jako středoškolskou učebnici. Vzhledem k obecné závaznosti norem však poslouží kniha nejen škole, ale i technické praxi, vědě a technice ve všech oblastech, které se dotýkají problematiky fyzikálních veličin a jednotek.
    Výjimečné jsou jazykové doplňky, které v technické literatuře nebývají. Přitom jsou však velice potřebné pro praktické užívání. Jsou sice míněny hlavně pro školu, ale přijdou vhod i v praxi, stejně jako slovníček – rejstřík česko-anglický a anglicko-český. Publikace vznikla pod odborným dohledem Terminologické komise 12 – Veličiny a jednotky při Českém normalizačním institutu. Má kladné hodnocení JČMF.
    Vhodné využít pro Rámcově vzdělávací program.
O autorovi
Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc. působí na Ústavu teoretické fyziky (Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity v Praze). Přednáší fyziku, a to jednak budoucím fyzikům, jednak studentům jiných zaměření.
Je jedním ze zakládajících členů odborné skupiny Didaktická fyzika v České fyzikální společnosti (v rámci Jednoty českých matematiků a fyziků).

Je za ČR expertem v mezinárodních komisích:
ISO/IEC TC 1-WG 100 (Terminology. Fundamental concepts),
ISO/IEC TC 25-WG 1 (Physical quantities, their units and symbols),
ISO/TC 12/WG 4 (Space and time),
ISO/TC 12/WG 5 (Mechanics),
a je členem validační komise.

V Českém normalizačním institutu je členem odpovídajících komisí českých
TNK12 – Veličiny a jednotky
TNK21 – Terminologie v elektrotechnice
TNK114 – Terminologie. Principy a koordinace

a dále předsedou technické normalizační komise TNK12 „Veličiny a jednotky“ a zpracovatelem úkolu „03 – Tvorba mezinárodních/evropských norem“.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují