Nejprodávanější globus

-20%
Glóbus Orion - světelný (30 cm)

Nejlepší poměr ceny/kvality

NOVINKA k přijímacím zkouškám

Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2017

Nejprodávanější

Genové inženýrství IV.

Autor:Vondrejs Vladimír
Nakladatel:KAROLINUM
Kód:55069
ISBN:9788024619194
EAN:9788024619194
Dostupnost:Zboží není dostupné
  • Tento díl uzavírá řadu učebních textů věnovaných genovému inženýrství, které vyšly v nakladatelství Karolinum. Představuje zpětnou vazbu pro čtenáře předchozích dílů a posluchače přednášek genové inženýrství, pomocí které si mohou ověřit, jak probíranou látku pochopili a do jaké míry jsou schopni ji využít pro řešení konkrétních úloh.
  • Procvičování je zaměřeno na porovnání možností tradičních a nových postupů genetických modifikací organizmů, umělý přenos genetické informace mezi organizmy, izolaci nukleových kyselin, syntézu, fragmentaci, značení a úpravu konců molekul nukleových kyselin, vektory a jejich konstrukci, rekombinaci DNA in vitro, transformaci buněk a selekci buněčných či virových klonů, mutagenezi náhodnou i cílenou, knihovny DNA a expresi cizorodých genů v nových hostitelích.
  • Text je určen hlavně studentům a doktorandům biologických oborů.
  • vydáno: listopad 2011

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují