DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Geometrie v rovině a v prostoru pro střední školy

Autor:Kadleček Jiří
Nakladatel:PROMETHEUS
Kód:29041
ISBN:8071960179
EAN:9788071960171
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:144 Kč
Množství:
+-
ks
  • Učebnice geometrie je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací matematiky včetně středních odborných učilišť.
  • Planimetrická část učebnice ukazuje geometrii v rovině jako pozoruhodný a zároveň velice lidský výtvor; snaží se udržet zájem žáků a vyvolat jejich spolupráci. Cílem stereometrické části je zejména rozvíjení prostorové představivosti; k tomu směřuje i řešení konstrukčních úloh v prostoru. Obsáhlá kapitola je věnována povrchům a objemům těles.
  • Kromě všech nejpodstatnějších pojmů a tvrzení (s přijatelným počtem srozumitelných důkazů) přináší učebnice řadu otázek a více než 340 úloh s podrobným řešením na konci knížky. I tím chce přispět k zapojení žáků do výuky - nepředpokládá ani předchozí matematické znalosti, ani matematický talent, ale je určena všem, kteří uvěří, že jim znalost základů geometrie bude užitečná.

OBSAH:
Předmluva
  1 Úvod do planimetrie
  2 Základem jsou trojúhelníky
  3 Shodnost trojúhelníků
  4 Shrnutí a opakování
  5 Jak řešíme konstrukční úlohy
  6 Základní konstrukce trojúhelníků a trojúhelníková nerovnost
  7 Osy, výšky a těžnice v trojúhelníku, kružnice opsaná a vepsaná
  8 Kružnice, obvodové a středové úhly
  9 Shrnutí a opakování
10 Posunutí v rovině
11 Otočení a středová souměrnost
12 Osová souměrnost
13 Shrnutí a opakování
14 Podobnost trojúhelníků
15 Věty Eukleidovy a věta Pythagorova
16 Stejnolehlost
17 Shrnutí a opakování
18 Aplikace planimetrie
19 Dodatek o tom, že každá hra má pravidla
20 Dodatek o důležitosti zobrazení v geometrii
21 Úvod do stereometrie
22 Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin
23 Hranoly, jehlany a mnohostěny
24 Shrnutí a opakování
25 Vzájemná poloha tří bodů, tří přímek a tří rovin
26 Průniky mnohostěnů s přímkou a rovinou
27 Shrnutí a opakování
28 Vzdálenosti a odchylky
29 Pravidelná tělesa a volné rovnoběžné promítání
30 Shrnutí a opakování
31 Válce, kužele, koule
32 Sítě, povrchy, objemy
33 Shrnutí a opakování
34 Dodatek o konstrukčních úlohách v prostoru
35 Dodatek o zobrazení prostoru na prostor
Řešení úloh z planimetrie
Řešení úloh ze stereometrie
Seznam použitých matematických symbolů
Rejstřík

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ

-5%
Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ
Mikulčák, Charvát a kol.
PROMETHEUS
200 Kč
skladem

Příprava na státní maturitu - Matematika

-15%
Příprava na státní maturitu - Matematika
Petr Chára, Dana Blahunková, Eva Řídká
FRAGMENT
169 Kč
skladem

Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky

-10%
Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky
Bušek I., Calda E.
PROMETHEUS
113 Kč
skladem

Repetitorium středoškolské algebry v příkladech

-15%
Repetitorium středoškolské algebry v příkladech
Janeček František
SCIENTIA
218 Kč
skladem

Repetitorium středoškolské geometrie v příkladech

-15%
Repetitorium středoškolské geometrie v příkladech
Janeček František
SCIENTIA
246 Kč
skladem