DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Hravá matematika 4.r. 2.díl (učebnice)

Učebnice pro 4.ročník ZŠ. V souladu s RVP ZV.

Nakladatel:Taktik
Kód:56681
ISBN:9788075630254
EAN:9788075630254
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:89 Kč
Množství:
+-
ks

V souladu s RVP ZV

Ucelená řada pracovních učebnic, učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. stupeň základních škol je koncipována podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením a úloh na procvičení nového učiva. Pracovní sešity a učebnice Hravá matematika jsou vytvořeny moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci. Na tvorbě pracovních sešitů a učebnic se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky.

Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.
Pestré typy úloh slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou a zábavnou formou.
Učebnici vhodně doplňuje pracovní sešit a početník.
Obsah pracovní učebnice je rozdělen do 2 základních částí: aritmetika a geometrie.
Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti milionů. Postupně a názorně seznamuje se zlomky a zápornými čísly.
Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtů obvodů, obsahů. Rozšiřuje učivo o výpočet povrchů krychle a kvádru.
Obsahuje práci s tabulkami, diagramy, jízdními řády a teploměry.
Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí.
V zeleném panelu najdete přehledný a srozumitelný výklad učiva.
Ve žlutém panelu jsou uvedeny vzorově vyřešené příklady.
V modrém panelu je umístěno připomenutí staršího učiva.

Učebnice obsahuje:

Milion
Římské číslice
Práce s daty
Zlomky
Převody jednotek
Vztahy mezi čísly
Opakování aritmetiky
Souměrné útvary
Operace s úsečkami
Konstrukce a obvody rovnoběžníku, obdélníku a čtverce
Obsah čtverce a obdélníku
Povrch krychle a kvádru - rozšiřující učivo
Opakování geometrie

Počet stran : 72 celobarevných stran A5.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují