DOPORUČUJEME

NOVINKA k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Přijímací zkoušky na střední školy

-5%
Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2017

Hravá vlastivěda 4 Naše vlast - Pracovní sešit pro 4.r. ZŠ

Nakladatel:Taktik
Kód:55836
ISBN:9788087881095
EAN:9788087881095
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:110 Kč
Množství:
+-
ks

Edice pracovních sešitů Hravá vlastivěda poskytuje ucelený pohled na naši vlast a na její jednotlivé části. Žáci se seznámí i s historií ČR a osvojí si základní poznatky o evropských zemích. Množství kvalitních mapových podkladů a dobových ilustrací probudí u žáků zájem o probírané téma.

Pracovní sešity zahrnují také praktické dovednosti práce s mapou a orientaci v prostoru a poskytují přiměřený prostor pro opakování učiva v rámci tematických celků nebo také pro závěrečné shrnutí probírané látky.

Pracovní sešit Hravá vlastivěda pro 4. ročník ZŠ obsahuje kapitoly:

  • 1. Naše vlast - Česká republika
  • 2. Kraje a krajská města
  • 3. Česká republika - demokratický stát
  • Opakování 1. - Česká republika
  • 4. Mapy a plány
  • 5. Orientace v krajině
  • Opakování 2. - Mapy a orientace v krajině
  • 6. Povrch České republiky
  • 7. Vodstvo České republiky
  • 8. Počasí a podnebí
  • Opakování 3. - Povrch, vodstvo, počasí a podnebí
  • 9. Půda a zemědělství
  • 10. Nerostné bohatství
  • 11. Průmysl
  • Opakování 4. - Zemědělství, nerostné bohatství a průmysl
  • 12. Chraňme přírodu
  • 13. Cestujeme po ČR
  • 14. V našem kraji
  • Souhrnné opakování

Pracovní sešity Hravá vlastivěda jsou vytvořeny moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci.

Na tvorbě pracovních sešitů se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování vlastivědy.

 

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují