Nejprodávanější globus

-20%
Glóbus Orion - světelný (30 cm)

Nejlepší poměr ceny/kvality

NOVINKA k přijímacím zkouškám

Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2017

Hry pro rozvoj emocí a komunikace

Koncepce a model tvořivě-humanisické výchovy

Autor:Zelinová Milota
Nakladatel:PORTÁL
Kód:27802
ISBN:9788026200369
EAN:9788026200369
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:229 Kč
Množství:
+-
ks

Kniha představuje koncepci a model tvořivě-humanistické výchovy, která vychází ze zásady, že je možné vybudovat pozitivní vztah k sobě i k ostatním. V tomto výchovném modelu stojí v centru pozornosti osobnost dítěte, jeho pocity, prožívání, vnitřní motivace, hodnotová orientace a tvořivost. V knize jsou po krátkém teoretickém úvodu, který vysvětluje principy tvořivě-humanistické výchovy, uvedeny hry a aktivity rozvíjející především mimopoznávací (nekognitivní) stránky osobnosti dítěte. Jde o hry posilující emocionalitu, motivaci, socializaci, komunikaci, autoregulaci a hodnotovou orientaci.
Knihu využijí učitelé základních a středních škol, studenti pedagogických fakult a pedagogové volného času.

Recenze knihy:

Koncepce a model tvořivě-humanistické výchovy

Kniha vychází z dlouholeté praxe autorky Miloty Zelinové se sociálněpsychologickými výcviky a z jejího přesvědčení, že osobnost je třeba rozvíjet komplexně a v určitém řádu. Autorka představuje svůj systém tzv. tvořivě humanistické výchovy v úvodních kapitolách knihy. Model výchovy vychází z poznatku, že člověk se snaží být celý život šťastný, a také ze zásady, že pozitivní vztah k sobě, k druhým a k životu lze vybudovat právě vhodně volenými hrami a činnostmi.

Stěžejní část knihy ovšem tvoří kapitoly přinášející mnoho návodů, postupů a námětů k rozvoji a kultivaci osobnosti, neboť autorka sama zastává názor, že „Nejlepší teorií je dobrá praxe a nejpraktičtější věcí je dobrá teorie.“ Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na rozvoj poznávacích funkcí, jako jsou vnímání a psychomotorika, hodnotící i poznávací myšlení. Dále na kultivaci osobnosti a emocionalizaci – nechybějí ani hry sloužící k odreagování od negativních projevů citů a k jejich ovládání.

Další hry podporují motivaci, socializaci a hodnotovou orientaci jedince. Závěrečné kapitoly přinášejí soubor her rozvíjejících tvořivost a fantazii s využitím heuristického přístupu, metody DITOR i brainstormingu. Velmi přínosnou částí pro uživatele knihy je kapitola věnovaná výchovným strategiím a faktorům tvořivosti, protože na jejím základě lze vypracovávat další hry a činnosti tvořivého vyučování i výchovné práce mimo výuku.

Jednotlivé hry a činnosti jsou popsány, přinášejí výčet potřebných pomůcek a rolí, postup v jednotlivých krocích a možnost obměn dané činnosti či hry. Také se podle typu zaměření činností osvětlují náměty pro následnou diskusi s dětmi nebo doporučená zakončení her a aktivit.

Model tvořivě humanistické výchovy neopomíjí ani vnější faktory vývoje dětské osobnosti a uvádí v samostatné kapitole jejich hlavní projevy. Kniha přináší kvalitní základ teorie a zejména praxe pro učitele základních i středních škol, pro pedagogy volného času a v neposlední řadě pro studenty daných oborů.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují