DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Hry pro rozvoj emocí a komunikace

Koncepce a model tvořivě-humanisické výchovy

Autor:Zelinová Milota
Nakladatel:PORTÁL
Kód:27802
ISBN:9788026200369
EAN:9788026200369
Dostupnost:Zboží není dostupné

Kniha představuje koncepci a model tvořivě-humanistické výchovy, která vychází ze zásady, že je možné vybudovat pozitivní vztah k sobě i k ostatním. V tomto výchovném modelu stojí v centru pozornosti osobnost dítěte, jeho pocity, prožívání, vnitřní motivace, hodnotová orientace a tvořivost. V knize jsou po krátkém teoretickém úvodu, který vysvětluje principy tvořivě-humanistické výchovy, uvedeny hry a aktivity rozvíjející především mimopoznávací (nekognitivní) stránky osobnosti dítěte. Jde o hry posilující emocionalitu, motivaci, socializaci, komunikaci, autoregulaci a hodnotovou orientaci.
Knihu využijí učitelé základních a středních škol, studenti pedagogických fakult a pedagogové volného času.

Recenze knihy:

Koncepce a model tvořivě-humanistické výchovy

Kniha vychází z dlouholeté praxe autorky Miloty Zelinové se sociálněpsychologickými výcviky a z jejího přesvědčení, že osobnost je třeba rozvíjet komplexně a v určitém řádu. Autorka představuje svůj systém tzv. tvořivě humanistické výchovy v úvodních kapitolách knihy. Model výchovy vychází z poznatku, že člověk se snaží být celý život šťastný, a také ze zásady, že pozitivní vztah k sobě, k druhým a k životu lze vybudovat právě vhodně volenými hrami a činnostmi.

Stěžejní část knihy ovšem tvoří kapitoly přinášející mnoho návodů, postupů a námětů k rozvoji a kultivaci osobnosti, neboť autorka sama zastává názor, že „Nejlepší teorií je dobrá praxe a nejpraktičtější věcí je dobrá teorie.“ Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na rozvoj poznávacích funkcí, jako jsou vnímání a psychomotorika, hodnotící i poznávací myšlení. Dále na kultivaci osobnosti a emocionalizaci – nechybějí ani hry sloužící k odreagování od negativních projevů citů a k jejich ovládání.

Další hry podporují motivaci, socializaci a hodnotovou orientaci jedince. Závěrečné kapitoly přinášejí soubor her rozvíjejících tvořivost a fantazii s využitím heuristického přístupu, metody DITOR i brainstormingu. Velmi přínosnou částí pro uživatele knihy je kapitola věnovaná výchovným strategiím a faktorům tvořivosti, protože na jejím základě lze vypracovávat další hry a činnosti tvořivého vyučování i výchovné práce mimo výuku.

Jednotlivé hry a činnosti jsou popsány, přinášejí výčet potřebných pomůcek a rolí, postup v jednotlivých krocích a možnost obměn dané činnosti či hry. Také se podle typu zaměření činností osvětlují náměty pro následnou diskusi s dětmi nebo doporučená zakončení her a aktivit.

Model tvořivě humanistické výchovy neopomíjí ani vnější faktory vývoje dětské osobnosti a uvádí v samostatné kapitole jejich hlavní projevy. Kniha přináší kvalitní základ teorie a zejména praxe pro učitele základních i středních škol, pro pedagogy volného času a v neposlední řadě pro studenty daných oborů.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Český jazyk 3.r. ZŠ (měkká vazba)

Český jazyk 3.r. ZŠ (měkká vazba)
Dvorský Ladislav, Lovis Kateřina
ALTER
99 Kč
skladem

Vyšetřovací metody hybného systému

Vyšetřovací metody hybného systému
Haladová, Nechvátalová
INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
239 Kč
skladem