DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky
Nejprodávanější

Interkulturní psychologie

Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů

Autor:Průcha Jan
Nakladatel:PORTÁL
Kód:27807
ISBN:9788073677091
EAN:9788073677091
Dostupnost:Zboží není dostupné

Obsah knihy tvoří rozsáhlý teoretický úvod, v němž jsou vymezeny klíčové pojmy interkulturní psychologie, její vztahy k jí blízkým vědeckých disciplínám, jako jsou např. sociální psychologie, sociologie, etnologie, etnografie a další a její informační zdroje. Čtenáře tu zaujme podkapitola Rasy a rasismus, věnovaná také problematice romského etnika (s. 60 n.). Druhá část knihy je věnována srovnávání psychologických charakteristik kultur, etnik a národů (např. z hlediska jejich postojů k lásce, k hodnotám). Pozoruhodná je část věnovaná „psychologii českého etnika“, tj. příspěvek „k velmi choulostivé záležitosti“ české národní povahy, k němuž je však velmi málo vědeckých poznatků (autor kriticky rozebírá příspěvky E. Chalupného 1907, J. Mahena 1924, F. Peroutky 1924 i „pohledy několika cizinců“). Třetí, závěrečná část knihy je věnována aplikaci interkulturní psychologie v edukaci (výchově a vzdělávání) a ve zdravotní péči. Informativní a čtivá kniha přináší množství poznatků, které přispívají ke znovu diskutovanému problému „natura vs. kultura“, kdy je často jedna z těchto determinant lidské psychiky přeceňována na úkor druhé. Přináší však také četné podněty pro úvahy o vztazích mezi pojmy národ a rasa, o podstatných aspektech etnické identity a mnoho dalších.

Třetí vydání
 

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují