DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Já a můj svět - Prvouka pro 2.r. - pracovní sešit (nová řada dle RVP ZV)

Duhová řada.

Autor:Věra Štiková
Nakladatel:NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Kód:51488
EAN:9788072890910
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:79 Kč
Množství:
+-
ks
  • Vychází z témat encyklopedické učebnice.
  • Učivo je vyvozeno od nejjednoduššího ke složitějšímu.
  • S Ájou, její rodinou a kamarády řeší žáci spoustu motivačních hádanek a rébusů.
  • V závěru strany je učivo přehledně shrnuto.
  • Téma je ukončeno Opakovacími tužkami.
  • Učivo každé kapitoly je shrnuto v mezipředmětových úkolech Ájina zpravodaje.

Recenze učebnice

Pracovní sešit tvoří součást Duhové řady učebních materiálů z nakladatelství Nová škola a je doplňující učební pomůckou k učebnici Já a můj svět pro 2. ročník. Kompletní Duhová řada určená pro výuku prvouky v 1. období zpracovává všechna témata v souladu s RVP ZV a obsahuje soubor na sebe navazujících učebnic a pracovních sešitů pro 1. až 3. ročník. Učitelé mají k dispozici metodického průvodce Já a můj svět (1. až 3. ročník).

Pracovní sešit je přehledně rozčleněn na devět tematických celků; témata Škola, Rodina, Domov a Zdraví lze začlenit v libovolném pořadí mezi témata kopírující skutečný průběh ročních období Podzim, Zima, Jaro a Léto.

Záhlaví každé kapitoly obsahuje pokyn týkající se pomůcek a předmětů používaných k výuce. Jednotlivé části tématu podávají učivo od nejjednodušších poznatků ke složitějším. Průběžně řazené samostatné i společné úkoly jsou označeny odkazy na strany učebnice, mezipředmětové vztahy nebo vlastní poznatky, tvořivé činnosti a pozorování žáků. Každá z kapitol je vždy zakončena dvoustranou s opakováním a Ájiným zpravodajem. Celý sešit pak končí závěrečným souhrnným opakováním a klíčem k vybraným úkolům (křížovkám).

Pracovní sešit oživují barevné ilustrace i černobílé obrázky určené k vymalování, či prázdná okénka určená pro vlastní výtvarnou činnost žáka. Vnější okraj pracovního sešitu je velmi prakticky využit k nastříhání kartiček obsahujících informace nebo obrázky, která pak žáci vlepují do jednotlivých cvičení. Součástí pracovního sešitu je též příloha s úkoly, které jsou určeny pro samostatnou práci s učebnicí.

Jednotlivé kapitoly začínají úvodní otázkou, která navozuje probírané téma, a končí shrnutím očekávaných výstupů, tedy přehledem všeho, co by měli žáci po dokončení tématu zvládnout. Cvičení i doplňkové materiály jsou v rámci kapitol přehledně graficky členěny a barevně odlišeny a počítají s dostatkem prostoru pro vlastní zápisky i tvorbu žáka. Autoři začlenili do pracovního sešitu také strany s tematickými projekty a projektovými hodinami.

Kompletní řada je propracovaným a navzájem vhodně provázaným celkem, který rozmanitými metodami rozvíjí žákovské dovednosti a podporuje vazby a spolupráci učitele, žáka a rodičů. Jednotlivé části Duhové řady lze používat i samostatně. Získané poznatky a dovednosti je vhodné upevnit a rozvíjet v Deníku pozorovatele, který k celé řadě učebnic přináší tvořivé úkoly a pokusy. Obsažené náměty k pozorování přírody a nejbližšího okolí vedou žáky k samostatné činnosti a zároveň k praktickému upevnění probraného učiva.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Písanka pro 2.ročník 1.díl (dvoubarevná)

Písanka pro 2.ročník 1.díl (dvoubarevná)
Alena Bára Doležalová
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
25 Kč
skladem

Písanka pro 2.ročník 2.díl (dvoubarevná)

Písanka pro 2.ročník 2.díl (dvoubarevná)
Alena Bára Doležalová
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
25 Kč
skladem

Český jazyk 2 nově - pracovní sešit pro 2.ročník 1. díl (duhová řada)

-10%
Český jazyk 2 nově - pracovní sešit pro 2.ročník 1. díl (duhová řada)
Miroslava Geržová, Jaroslava Fukanová
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
56 Kč
skladem

Český jazyk 2 nově - pracovní sešit pro 2.ročník 2. díl (duhová řada)

Český jazyk 2 nově - pracovní sešit pro 2.ročník 2. díl (duhová řada)
Jaroslava Fukanová, Miroslava Geržová
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
50 Kč
skladem