DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Jak psát správně čárky

Průvodce interpunkcí pro střední školy a veřejnost

Autor:Staněk Vladimír
Nakladatel:FORTUNA
Kód:16920
ISBN:8071684732
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:79 Kč
Množství:
+-
ks
  • V jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR tvoří dotazy na psaní čárek podstatnou část požadovaných informací.
  • I tento fakt dokládá užitečnost příručky, která seznamuje s pravidly, jimiž se psaní čárek řídí.
  • K rychlému pochopení pomáhá i to, že každé z nich je v příručce doloženo řadou konkrétních příkladů a značným množstvím cvičení s klíčem.

Formát A5 / 88 stran / 1. vydání

Recenze učebnice

Pozorný čtenář našich novin a časopisů určených široké veřejnosti si jistě povšiml, že se poměrně často setkává s chybami v psaní čárek. Také učitelé – češtináři by nám jistě potvrdili, že kladení čárky dělává žákům potíže. V jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR tvoří dotazy na psaní čárek podstatnou část všech požadovaných informací. Považuji proto za užitečné předložit školám i veřejnosti příručku, která by je seznámila s pravidly, jimiž se řídí psaní čárek, a v četných cvičeních tato pravidla procvičila a upevnila.
Úkolem čárky je usnadnit čtenáři pochopení smyslu čteného textu, umožnit snadnou orientaci v něm a ulehčit plynulé, popř.rychlé čtení. Z těchto důvodů by si měl osvojit pravidla kladení čárek každý, kdo se veřejně nebo soukromě vyjadřuje písmem.
Předpokladem dovednosti správně psát čárky jsou mluvnické znalosti, které podává v hodinách českého jazyka základní, popř. střední škola, a to především mluvnickou stavbou vět a souvětí, méně často hlediskem významovým. Nelze se proto spokojit se zjednodušujícími poučkami, jako že před spojkami a, i se čárka nepíše, před ostatními se píše. Samozřejmě toto tzv. pravidlo z hlediska mluvnického neobstojí.
Česká interpunkce je kodifikována v Pravidlech českého pravopisu, tzn. že zásady tam uvedené je třeba dodržovat. Příručka, kterou předkládáme žákům a veřejnosti, vychází z Pravidel českého pravopisu (1993), ale rozšiřuje a doplňuje soubor pravidel tam obsažených o další případy psaní čárek, s nimiž se žák nebo jiný uživatel jazyka v písemné praxi může setkat.
Jestliže jsme řekli, že interpunkční zásady uvedené v Pravidlech je třeba dodržovat, neplatí to jako kategorický příkaz zejména pro autory beletristických děl, kteří někdy užívají čárek záměrně jinak; čárky v jejich díle často plní určitou, lze říci stylistickou funkci (to je velmi nápadné např. v dílech Bohumila Hrabala).
V oddíle Souhrnná cvičení jsou úkoly řazeny od snadných k postupně těžším; lze jich proto využívat od nižších tříd až po třídy nejvyšší. Cvičení není třeba probírat celá, učitel si může vybrat podle úrovně žáků jen některé věty. Kontrolu procvičování jevů usnadňuje Klíč připojený k příručce.
Příručky lze využít nejen pro diktáty, ale také k samostatné práci žáků; žáci doplňují ve větách čárky a potom provádějí kontrolu pomocí Klíče. Vyučující může žádat, aby žáci psaní čárek odůvodnili.
Příručka je vhodná i pro samostatné učení zájemců z řad veřejnosti – každý si může ověřit v Klíči, zda čárky napsal správně.
Byl bych rád, kdyby tato příručka přispěla ve škole k zintenzivnění výuky o kladení čárek, umožnila i široké veřejnosti zlepšit si znalosti o interpunkci čárky a zvýšila tak vytříbenost písemného vyjadřování.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Cvičení z českého jazyka I - slovní druhy s klíčem

Cvičení z českého jazyka I - slovní druhy s klíčem
Miroslav Grepl, Petr Karlík
MC NAKLADATELSTVÍ
79 Kč
skladem

Český jazyk - Teorie literatury, Nauka o slohu (tabulka)

Český jazyk - Teorie literatury, Nauka o slohu (tabulka)
Brodecká Lenka
MC NAKLADATELSTVÍ
20 Kč
skladem

Český jazyk - Pravopisné jevy (tabulka)

Český jazyk - Pravopisné jevy (tabulka)
Kolektiv autorů
MC NAKLADATELSTVÍ
20 Kč
skladem

Český jazyk - Větná skladba (tabulka)

Český jazyk - Větná skladba (tabulka)
Kolektiv autorů
MC NAKLADATELSTVÍ
20 Kč
skladem