DOPORUČUJEME

NOVINKA k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Přijímací zkoušky na střední školy

-5%
Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2017

Job Matters - angličtina pro řemesla a služby - učebnice + CD

Obecný základ

Autor: Maria Elisabeth Kostler, Mgr. Martina Hovorková
Nakladatel:FRAUS
Kód:51381
ISBN:9788072387434
EAN:9788072387434
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:299 Kč
Množství:
+-

Tato učebnice je součástí řady Job Matters určené k výuce na středních odborných učilištích především v technicky zaměřených oborech. Jejím posláním je vybudovat u žáků těchto oborů jazykový základ, na který pak mohou navázat specializovaným nadstavbovým kurzem angličtiny ze stejné řady, orientovaným na jejich budoucí profesi. Učebnici mohou také využít řemeslníci, živnostníci a technický a dílenský personál ve firmách.

Učebnice obecného základu Job Matters sestává z patnácti strukturovaných lekcí, příloh s rozšiřujícími texty a dalšími materiály, slovní zásobou a vkládaným audio CD s poslechovými cvičeními.

Učebnice obecného základu jazyka, která nivelizuje a upevňuje úroveň A2 podle SERR pro jazyky.


Na ni navazuje pět nadstavbových kurzů na jazykové úrovni A2 / B1 zaměřených především na rozvoj a upevnění profesní slovní zásoby a frazeologie v následujících oborech:


Titul je vytvořen speciálně pro potřeby studentů českých odborných učilišť a škol, ale také pro firemní výuku.

 

Recenze učebnice

 

Job Matters je moderní modulární učebnice odborné angličtiny pro řemesla a služby.
Základem řady Job Matters je učebnice obecného jazyka, která nivelizuje a upevňuje úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, na niž navazuje pět nadstavbových krátkých kurzů na jazykové úrovni A2/B1 zaměřených především na rozvoj a upevnění profesní slovní zásoby a frazeologie v několika různých oborech.
Řada je určena jednak učňům a studentům dalších vzdělávacích zařízení příslušného zaměření, kteří se připravují na profesi v uvedených oborech, jednak zaměstnancům specializovaných firem a řemeslníkům, kteří ve své praxi používají profesní angličtinu (ať již produktivně či pouze receptivně).
Učebnice obecného základu anglického jazyka Job Matters je určena především k výuce na středních odborných učilištích, zejména v technicky zaměřených oborech. Jejím posláním je vybudovat u studentů těchto oborů jazykový základ, na který pak mohou navázat specializovaným nadstavbovým kurzem angličtiny ze stejné řady, orientovaným na jejich budoucí profesi. Učebnici mohou také využít řemeslníci, živnostníci a technický a dílenský personál ve firmách.
Učebnice obecného základu Job Matters obsahuje 15 výukových jednotek (Units) a tří testovacích lekcí po 5.,10. a 15. Unitu. Každá výuková lekce staví studenty do centra nejrůznějších komunikačních situací z mimopracovního i pracovního prostředí a seznamuje je s nejdůležitějšími aspekty komunikace v anglickém jazyce. Je zcela na výběru vyučujícího, zda (v závislosti na pokročilosti skupiny) probere všechna témata, nebo si některá přizpůsobí či úplně vypustí. Doporučujeme nicméně, pokud čas a plán výuky v jednotlivých skupinách dovolí, dodržet posloupnost jednotlivých lekcí, aby studenti měli možnost vytěžit co nejvíce z pečlivě strukturované a vyvážené výstavby gramatického systému, jak jej jednotlivé lekce prezentují.
Učebnici obecného základu Job Matters lze využít pro výuku angličtiny jak v oborech zaměřených na výrobu a techniku, tak i v přípravě na profese z oblasti služeb a obchodu. Studenti si jejím prostřednictvím osvojují a prohlubují komunikační dovednosti a návyky prací ve dvojicích, ve skupinách, což samo o sobě vnáší přirozený komunikační rámec do veškerých jejich aktivit, ať se již zabývají pracovními nebo obecnými tématy. Gramatika není cílem, ale hraje roli víceméně podřízenou komunikačnímu cíli. Tomu odpovídá její nedominantní postavení v rámci jednotlivých lekcí; prezentace gramatických pravidel a cvičení k jejich upevnění jsou proto výrazně redukovány a v některých případech může vyvstat potřeba je doplnit z jiných zdrojů.
Učebnice obecného základu Job Matters dále zahrnuje několik různě koncipovaných přehledů slovní zásoby: Chronological word list (přehled slovní zásoby po lekcích), Alphabetical word list  (abecední slovníček) a Basic word list, obsahující kolem 530 slov, která vycházejí z úrovně A1 dle SERR a jejichž předchozí znalost je pro práci s touto učebnicí nezbytná. V příloze jsou k dispozici rovněž Transcripts  - přepisy audionahrávek z vloženého audio CD, a konečně přehled anglických nepravidelných sloves.
Nedílnou součástí učebnice je vložené audio CD se záznamem všech poslechových cvičení a textů.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Fyzika pro střední školy 1.díl (přepracované vydání s CD)

-5%
Fyzika pro střední školy 1.díl (přepracované vydání s CD)
Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Radmila Hýblová
PROMETHEUS
180 Kč
skladem

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ
Hudcová M., Kubičíková L.
PROMETHEUS
199 Kč
skladem

Čítanka pro učební obory SOU

-15%
Čítanka pro učební obory SOU
Soukal Josef
SPN
149 Kč
skladem

Elektronika I. - učebnice

Elektronika I. - učebnice
Miloslav Bezděk
KOPP NAKLADATELSTVÍ
259 Kč
skladem