DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Literatura 3.r. SŠ - Pracovní sešit (ZKRÁCENÁ VERZE)

Zkrácená verze pracovního sešitu Literatura pro 3. ročník středních škol

Autor:L. Andree, M. Hošek, M. Fránek, K. Srnská, V. Tobolíková
Nakladatel:DIDAKTIS
Kód:55903
ISBN:9788073581886
EAN:9788073581886
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:159 Kč
Množství:
+-
ks
 • Zkrácená verze pracovního sešitu Literatura pro 3. ročník středních škol tvoří kompaktní celek s učebnicí. Prohlubuje znalost vývoje literární tvorby v daném období, a to prostřednictvím praktické práce s literárním textem. Pracovní sešit kopíruje strukturu zkrácené verze učebnice, což usnadňuje jeho použití.
 • Zkrácená verze pracovního sešitu Literatura pro 3. ročník středních škol vychází z původní podoby pracovního sešitu, lépe však reflektuje hodinovou dotaci (66, resp. 99 hodin ročně) předmětu český jazyk zejména na středních odborných školách.
 • Zkrácená verze pracovního sešitu rozvíjí a procvičuje znalosti, které jsou po teoretické stránce obsaženy v učebnici. Stejně tak napomáhá rozvoji dovedností i klíčových kompetencí na pozadí probíraného učiva. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice, což usnadňuje vlastní práci s touto částí sady. Navíc je na konci každého tematického celku zařazena opakovací kapitola, která prohlubuje a testuje znalosti a dovednosti studentů.
 • Pracovní sešit je zpracován podle RVP pro střední odborné vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání) a podle RVP pro gymnaziální vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace). S ohledem na rozsah, který lépe odpovídá výuce na středních odborných školách, se zkrácená verze pracovního sešitu více hodí právě pro střední odborné školy. Pro výuku na gymnáziích doporučujeme původní (nezkrácenou) verzi sešitu.
 • Zkrácená verze pracovního sešitu obsahuje pět tematických celků, ve kterých se studentky a studenti seznámí s vývojem světové i české literatury v první polovině 20. století.
 • Zkrácená verze pracovního sešitu obsahuje nově koncipované kapitoly Opakování, které ukončují každý tematický celek. Součástí opakování je také příprava na státní maturitní zkoušku. Proto autoři do pracovního sešitu zařadili i nově vytvořené pracovní listy, které vychází z podoby pracovních listů používaných u ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky.
 • Oproti původní verzi pracovního sešitu je zredukován spíše rozsah – najdete zde tedy všechny zásadní autory a literární díla daného období.
 • Pracovní sešit je založen na velkém množství ukázek z literárních děl, dá se tedy využít i jako klasická čítanka.
 • Kromě toho se ke každé ukázce vztahují konkrétní otázky a úkoly, které napomáhají dosažení očekávaných výstupů, rozvoji klíčových kompetencí, realizaci průřezových témat i zapojení mezipředmětových vztahů dle RVP pro střední odborné i gymnaziální vzdělávání.
 • V pracovním sešitě jsou obsažena cvičení pro individuální i skupinovou práci. Přináší také náměty pro dlouhodobější projekty.
 • Určité typy cvičení se cíleně zaměřují na práci s jazykovým materiálem: procvičují pravopis, tvarosloví, skladbu, podporují tvůrčí práci s textem. Cvičení dále rozvíjí komunikační a sociální dovednosti studentů, a to vždy na pozadí probíraného učiva literatury. 
 • Obsažená cvičení podporují i práci s ostatními zdroji informací (odborná literatura, internet, …), a učí tak studentky a studenty zásadám práce s informačními zdroji při tvorbě vlastních prací, což uplatní jak při dalším studiu, tak i v praktickém životě.
 • Naprostou většinu cvičení lze vypracovat přímo do sešitu (výjimku tvoří pouze dlouhodobější projekty a cvičení vyžadující vytvoření delšího textu). Kombinací práce s učebnicí a pracovním sešitem odpadá zdlouhavé zapisování probírané látky do sešitů. Studenti a studentky mohou konečně studovat a pedagogové učit, aniž by ztráceli drahocenný čas nekonečnými zápisy a diktováním.
 • S doložkou MŠMT.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Literatura 3.r. SŠ - Učebnice (ZKRÁCENÁ VERZE)

Literatura 3.r. SŠ - Učebnice (ZKRÁCENÁ VERZE)
L. Andree, M. Fránek, K. Srnská, V. Tobolíková
DIDAKTIS
198 Kč
skladem

Literatura 2.r. SŠ - Pracovní sešit (ZKRÁCENÁ VERZE)

Literatura 2.r. SŠ - Pracovní sešit (ZKRÁCENÁ VERZE)
M. Kulhavá, T. Polášková, K. Srnská, V. Tobolíková
DIDAKTIS
159 Kč
skladem

Odmaturuj z literatury 1

-5%
Odmaturuj z literatury 1
Hánová,Jeřábková a kol.
DIDAKTIS
189 Kč
skladem