DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Macmillan Phrasal Verbs plus

Nakladatel:MACMILLAN EDUCATION
Kód:20259
ISBN:1405063904
EAN:9781405063906
Dostupnost:do 7 dnů
Cena s DPH:770 Kč
Množství:
+-
ks

Nový slovník frázových sloves vysvětluje významy a ukazuje, kdy a jak se slova správně používají.

Která frázová slovesa se používají často a je třeba se je učit?
A která nejsou tak důležitá, protože se příliš často nepoužívají?

Na tyto otázky odpovídá slovník frázových sloves Macmillan Phrasal Verbs Plus. Červeně vytištěná frázová slovesa jsou ta, která student musí dobře zvládnout, protože je bude často potřebovat.

Frázová slovesa jsou mezi studenty velmi neoblíbenou částí slovní zásoby. Jsou to však právě frázová slovesa, která rodilí mluvčí používají častěji, než jejich jednoslovné ekvivalenty. Rodilí mluvčí tedy častěji použijí slova bring back, make up a work out než slova return, invent a calculate.

Macmillan Phrasal Verbs Plus pokračuje v tradici úspěšné řady slovníků pro studenty angličtiny tím, že nejen vysvětluje významy, ale také ukazuje, jak a kdy se slova správně používají.

Červená slova
Na základě analýzy obrovského vzorku jazyka (=korpusu) v rozsahu 200 000 000 slov jsme zjistili, která frázová slovesa se používají nejčastěji a ta jsme označili červeně. Tak je zřejmé, která slovesa je nejdůležitější se naučit, neboť je budete nejčastěji potřebovat.

Vysvětlení jednoduchým jazykem
Definice všech sloves jsou psány jednoduchou anglčtinou tak, aby i středně pokročilý student mohl se slovníkem pracovat.

Odvozená slova
Slovník také uvádí přídavná jména a podstatná jména, která vznikla odvozením od příslušných frázových sloves.

Nejčastější kombinace - kolokace
Slovník poskytuje informace o tom, jak rodilí mluvčí slova skutečně používají. Například některá slovesa se velmi často vyskytují ve spojení s určitými podstatnými jmény. Těmto kombinacím říkáme kolokace. Jejich seznam najdete na konci příslušného hesla.

Menu - seznam významů
Mnohá frázová slovesa mají více významů. Abyste se snadněji orientovali, mají hesla s více významy tabulku s přehledem významů, kde snadno a rychle zjistíte, pod kterým číslem se skrývá požadovaná informace.

Jednoslovné ekvivalenty
Jsou to právě frázová slovesa, která se používají více než jednoslovné ekvivalenty, avšak studenti mají přesně opačnou tendenci. Proto slovník obsahuje seznam jednoslovných ekvivalentů a jim odpovídající frázová slovesa. Studenti si tak mohou vyhledat, které frázové sloveso odpovídá jednoslovnému slovesu, která znají.

Ilustrace
Pochopení významů některých sloves usnadňují ilustrace ve stylu komiksů.

Částice
Použití stejné částice s různými slovesy mívá podobný význam, proto byly do slovníku zařazeny stránky věnující se významu 12 nejpoužívanějších částic (away, back, down atd.)

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují