DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Makroregiony světa - Regionální geografie pro gymnázia

Autor:I. Bičík a kol.
Nakladatel:ČGS
Kód:52572
ISBN:9788086034782
EAN:9788086034782
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:195 Kč
Množství:
+-
ks
  • První svazek nové řady učebnic geografie pro gymnázia.
  • Obsah učebnice je aktualizován o vývojové aspekty ve vztahu ke globálním problémům lidstva, k udržitelnosti života, ke geopolitickým problémům makroregionů v jejich jádrových i periferních oblastech.
  • Zahrnuje regionální geografii všech světadílů mimo regionální geografie České republiky.
  • Jedná se o nejmodernější titul k regionální geografii světadílu a oceánů.

Praha 2010, 1. vydání
152 stran

Recenze učebnice

Funkce, uplatnění a aplikace regionální geografie, práce s učebnicí

To, o čem se nám před lety jen zdálo, se stalo skutkem. Jsme součástí Evropské unie, máme možnost volně cestovat, dokonce můžeme v zahraničí studovat i pracovat. Záleží jen na každém z nás, zda se v tomto otevřeném světě ztratí, nebo uplatní. K dobrému uplatnění bezpochyby napomáhá vzdělání. Už nestačí jen umět číst, psát, počítat. Polovina obyvatel Země nezvládá ani tyto základní jednoduché a pro nás samozřejmé úkony, jejich šance na prosazení a kvalitní život jsou proto v současném světě minimální. K úspěchu v tvrdém konkurenčním boji jednotlivců i celých národů je zapotřebí všeobecné i specializované vzdělání vyššího typu. Především je nutné být jazykově vybaven, minimálně tak, abyste si mohli s kamarádem z Indie nebo z Maroka vyměňovat své názory a postřehy, věcně se přátelsky pohádat, diskutovat. K tomu je zapotřebí dobrá jazyková znalost minimálně jednoho cizího jazyka, budou-li dva, tím lépe. Ale to nestačí. Bouřlivý vývoj informačních technologií a jejich široká aplikace v každodenním životě mají obrovské výhody pro ty, kteří je zvládají, neboť práce s informacemi je to podstatné, čím bude žít 21. století, v němž strávíte celý svůj život. To je nutný vzdělanostní základ každého člověka, který přemýšlí jen trochu hlouběji o své budoucnosti.
A co s geografií? K čemu slouží v tomto náročném světě? Zamysleme se trochu nad podstatou a vývojem tohoto tradičního předmětu vzdělání. Zeměpis, jak byla geografie v minulosti nazývána, poskytovat člověku koncem devatenáctého a po celé dvacáté století především prostorovou orientaci v rozložení hlavních krajinných prvků na Zemi a v jejich jednotlivých částech. Tato funkce je pořád nezastupitelná, vzdělaný člověk by se měl orientovat ve fyzikálních a chemických zákonistostech určujících řád a vývoj vesmíru a Země. Měl by si osvojit základní informace o vývoji a fungování života na Zemi, měl by se orientovat v čase, aby věděl, jak se příroda a společnost vyvíjely v průběhu let. Geografie poskytuje pro všeobecné vzdělání základní informace o prostorovém uspořádání krajiny, jejich složek a prvků, o jejich vývoji v čase a o jejich vzájemné interakci. Studuje zákonitosti vzájemného působení přírodních a společenských faktorů a jejich dopad na krajinu, na územní diferenciaci přírody a společnosti v jejích jednotlivých částech. Umožňuje, abyste se při dovolené či při pracovní návštěvě Řecka, Alp či Indie méně divili, byli na pobyt lépe připraveni, více chápali a mnohé si dovedli vysvětlit. Právě tato nelehká funkce, spojení základních znalostí o současném světě a schopnosti porozumět jeho složitosti a rozdílnosti, vytváří z geografie specifický předmět. Nejen odpovědi na otázky: Kde to je? Co to je ?, které pokládal tradiční zeměpis, ale především na otázky: Proč je to tam? Z jakých důvodů? Jak to vzniklo? Jaký to má vliv na okolí? Jak by to mělo být uzpůsobeno vzájemnému užitku lidí a přírody? apod.,umožňují moderní geografii studovat základní pravidelnosti přírodních složek krajiny, stejně jako zákonitosti vývoje společenských a hospodářských struktur a jejich rozložení a vývoj na Zemi. 21.století bude obdobím, v němž se bude stále hlouběji studovat stav a vývoj interakce mezi přírodou a společností na různých řádovostních úrovních -  od lokální (místní) úrovně přes regionální (oblastní) a státní až po globální úroveň. A právě celostní přístup ke studiu přírody, společnosti a jejich interakce v krajině je objektem studia moderní geografie.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Školní atlas světa

-15%
Školní atlas světa
KARTOGRAFIE
276 Kč
skladem

Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika

Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika
K. Bartuška, E. Svoboda
PROMETHEUS
159 Kč
skladem

Matematika pro gymnázia - Planimetrie

-3%
Matematika pro gymnázia - Planimetrie
Pomykalová E.
PROMETHEUS
115 Kč
skladem

Fyzika pro gymnázia - Mechanika

-5%
Fyzika pro gymnázia - Mechanika
Bednařík M., Široká M., Svoboda E.
PROMETHEUS
151 Kč
skladem

Matematika pro gymnázia - Funkce (kniha+CD)

Matematika pro gymnázia - Funkce (kniha+CD)
Odvárko O.
PROMETHEUS
157 Kč
skladem