DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

MARKETING - Základy marketingu 2 - učebnice studenta

Autor:Ing. Marek Moudrý
Nakladatel:COMPUTER MEDIA
Kód:51058
ISBN:9788074020018
EAN:9788074020018
Dostupnost:skladem
Běžná cena:210 Kč
Sleva:5 %
Cena s DPH:200 Kč
Množství:
+-
ks

Titul zohledňuje stanovený obsah učiva marketingu vycházející z RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Doporučená hodinová dotace je 2 hod/týdně ve 3. ročníku.

Učebnice poskytuje čtenářům základ marketingového myšlení a vědomí, že marketing je objektivně nutná metoda řízení firem, a zároveň má za cíl iniciovat ve studentech snahu o další poznávání této disciplíny. Kniha vede k rozvíjení schopností ekonomického myšlení a usnadňuje pochopení marketingových činností ve firmě. Studenti se seznámí s marketingovými koncepcemi, marketingovým mixem a jeho částmi. Ujasní si význam marketingového řízení a získají základní předpoklady k pochopení trhu, rozlišení marketingového prostředí a na základě znalostí marketingových komunikací dokážou í kriticky vyhodnotit reklamní sdělení a publicitu. Publikace naučí studenty efektivně pracovat s informacemi, což umožňuje získávat i kriticky vyhodnocovat informace nutné k úspěšnému působení firmy na trhu.

Charakter učebnice

Jedná se o moderně pojatý titul v podobě pracovní učebnice studenta, kde učivo tématu je doplněno prázdnými místy sloužícími k vlastním zápisům studenta. Takto koncipovaná učebnice splňuje požadavky kladené na moderní výuku. Student má k dispozici špičkově připravenou pracovní učebnici, do níž si sám doplňuje důležité pasáže, na které vyučující ve svém výkladu upozorňuje. Student se tak spolupodílí na vzniku „své“ učebnice, kterou nebude vnímat pouze jako odborný text. Atraktivita učebnice pro mladé spočívá v poutavé grafice a velkém množství zajímavostí i praktických příkladů. Titul rovněž splňuje požadavky na výuku, které klade kontrolní hospitační subjekt: student aktivně používá kvalitní učebnici a pracuje i s vlastními pracovní zápisy, čímž je interaktivně zapojován do výuky.

Učebnice studenta je rozdělena na dva díly a obsahuje

  • výklad učiva
  • volná místa v učebnici pro doplňování učiva (zápis v hodině)
  • otázky k opakování a pochopení učiva vč. oddychových forem opakování probrané látky
  • grafy, tabulky, obrázky, křížovky a odkazy na webové stránky
  • netradiční aktivizační metody vedoucí k lepšímu pochopení výuky

Charakteristika jednotlivých kapitol

1. díl

1. PODSTATA MARKETINGU
Seznámení s podstatou marketingu, podnikatelskými koncepcemi a postavením marketingu v tržní ekonomice.

2. MARKETING A TRH
Charakteristika trhu a marketingových přístupů k trhu.

3. MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ
Podrobná charakteristika marketingového prostředí, zaměření na vlivy působící na firmu.

4. MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ
Aplikace znalosti marketingového prostředí do marketingového řízení s poukazem na základní marketingové strategie a analýzy.

5. MARKETINGOVÝ VÝZKUM
Marketingový výzkum a dotazníková forma zjišťování informací.


2. díl

6. VÝROBEK
Charakteristika výrobku, marketingový pohled na výrobek a jeho části jako např. obal a značka. Kapitola se podrobně věnuje ochranným známkám a životnímu cyklu výrobku.

7. CENA
Pohled na cenu z pozice výrobce i spotřebitele. Cena je charakterizována z hlediska firemních cílů a strategií.

8. DISTRIBUCE
Charakteristika distribuce z hlediska přímé a nepřímé distribuční cesty. Důraz je kladen na jednotlivé typy maloobchodních jednotek.

9. PROPAGACE
Propagace z pohledu marketingové komunikace se spotřebitelem. Podrobně popisuje jednotlivé složky komunikačního mixu jako reklama, podpora prodeje, přímý marketing, osobní prodej a public relations.

Navazující učebnice učitele

Vyučující má obsahově k dispozici učebnici pro studenty, která navíc obsahuje doporučené zápisy do volných úseků (zápisy v hodině) a rozšiřující učivo pro pedagoga. Toto učivo může využít pro vlastní pochopení nebo k rozšíření učiva žákům. Podstatou této učebnice je poskytnou pedagogovi podklady pro výuku a zároveň mu nabídnout i náměty k vedení výuky.

Proč využít právě tuto učebnici?

Její struktura vychází z Rámcového vzdělávacího plánu MŠMT Ekonomika a podnikání. Lze ji aplikovat v rámci jiných RVP, které požadují zařazení výuky marketingu do školského vzdělávacího programu.

Učebnice učitele obsahuje:

  • přepis učebnice vč. doporučených zápisů
  • rozšiřující texty k probírané látce
  • příklady vč. řešení
  • testy vč. řešení
  • netradiční aktivizační metody vedoucí k pochopení výuky vč. řešení.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

MARKETING - Základy marketingu 1 - učebnice studenta

-5%
MARKETING - Základy marketingu 1 - učebnice studenta
Ing. Marek Moudrý
COMPUTER MEDIA
209 Kč
skladem

Ekonomie - Stručný přehled - učebnice

-15%
Ekonomie - Stručný přehled - učebnice
Švarcová Jena a kolektiv
CEED
289 Kč
skladem

Písemná a elektronická komunikace 2 pro SŠ a veřejnost

Písemná a elektronická komunikace 2 pro SŠ a veřejnost
Fleischmannová E., Jonáš I., Kuldová O.
FORTUNA
189 Kč
skladem