DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Matematika 7. r. ZŠ 1. díl - Zlomky. Celá čísla. Racionální čísla

Matematika 7. r. ZŠ 1. dílUkázka z Matematika 7. r. ZŠ 1. díl

3. přepracované vydání, učebnice je barevná

Autor:O. Odvárko, J. Kadleček
Nakladatel:PROMETHEUS
Kód:54490
ISBN:9788071964230
EAN:9788071964230
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:102 Kč
Množství:
+-
ks
  • Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky pro 7. ročník základní školy. Upravené vydání ještě lépe odpovídá RVP, obsahuje aktuálnější údaje a je pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě.
  • Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření).
  • Nejvíce změn je v grafickém vybavení. Učebnice je barevná, jsou v ní zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace.
  • Přepracované vydání učebnice je na obálce graficky vyznačeno žlutým lomeným proužkem v levém dolním rohu obrázku.
  • Schválilo MŠMT čj. 16224/2011-22 dne 11.7.2011 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace s dobou platnosti šest let.
  • Tato učebnice je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
  • 104 stran

OBSAH:

1   Zlomky

1.1  Celek a jeho část
1.2  Čitatel a jmenovatel zlomku
1.3  Zlomky větší než jedna
1.4  Rozšiřování zlomků
1.5  Krácení zlomků
1.6  Porovnání zlomků
1.7  Zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla
1.8  Úlohy na závěr

2   Počítáme se zlomky

2.1  Sčítání zlomků
2.2  Odčítání zlomků
2.3  Násobení zlomků
2.4  Dělení zlomků
2.5  Úlohy na závěr

3   Souhrnná cvičení

4   Celá čísla

4.1  Celá čísla a jejich znázornění
4.2  Absolutní hodnota celého čísla
4.3  Porovnání celých čísel
4.4  Úlohy na závěr

5   Počítáme s celými čísly

5.1  Sčítání celých čísel
5.2  Odčítání celých čísel
5.3  Násobení celých čísel
5.4  Dělení celých čísel
5.5  Úlohy na závěr

6   Racionální čísla

6.1  Záporná desetinná čísla a záporné zlomky
6.2  Porovnání racionálních čísel
6.3  Sčítání a odčítání racionálních čísel
6.4  Násobení a dělení racionálních čísel
6.5  Úlohy na závěr

7   Souhrnná cvičení

8   Výsledky úloh
Rejstřík

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Občanská výchova pro 6.r. ZŠ - učebnice (nová generace)

Občanská výchova pro 6.r. ZŠ - učebnice (nová generace)
Janošková Dagmar, Ondráčková Monika, Čábalová Dagmar, Čečilová Anna, Brom Zdeněk
FRAUS
109 Kč
skladem