DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Matematika 8. r. ZŠ 1. díl - Mocniny a odmocniny. Pythagorova věta. Výrazy

Ukázka z Matematika 8. r. ZŠ 1. dílUkázka 2 z Matematika 8. r. ZŠ 1. díl

3. přepracované vydání, učebnice je barevná

Autor:O. Odvárko, J. Kadleček
Nakladatel:PROMETHEUS
Kód:55247
ISBN:9788071964346
EAN:9788071964346
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:102 Kč
Množství:
+-
ks
  • Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky pro 8 ročník ZŠ. Upravené vydání ještě lépe odpovídá RVP, obsahuje aktuálnější údaje a je pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě.
  • Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření).
  • Nejvíce změn je v grafickém vybavení. Učebnice je barevná, jsou v ní zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace.
  • Přepracované vydání učebnice je na obálce graficky vyznačeno žlutým lomeným proužkem v levém dolním rohu obrázku.
  • 100 stran

OBSAH:

1   Druhá mocnina a druhá odmocnina

1.1 Co je druhá mocnina
1.2 Umocňujeme zpaměti a porovnáváme
1.3 Odhadujeme a počítáme druhé mocniny
1.4 Co je druhá odmocnina
1.5 Odmocňujeme zpaměti a porovnáváme
1.6 Odhadujeme a počítáme druhé odmocniny
1.7 Úlohy na závěr

2   Pythagorova věta a její užití

2.1 Seznamujeme se s Pythagorovou větou
2.2 Pzthagorova věta v rovině
2.3 Pythagorova věta v prostoru
2.4 Úlohy na závěr

3   Souhrnná cvičení

4   Výrazy

4.1 Číselné výrazy
4.2 Výrazy s proměnnými
4.3 Výrazy v matematice i životě
4.4 Úlohy na závěr

5    Mnohočleny

5.1 Co je mnohočlen
5.2 Sčítání a odčítání mnohočlenů
5.3 Násobení mnohočlenů
5.4 Rozklad mnohočlenu na součin
5.5 Vzorce usnadňující úpravy
5.6 Úlohy na závěr

6   Souhrnná cvičení

7    Mocniny s přirozeným mocnitelem

7.1 Co je třetí mocnina
7.2 Co je mocnina s přirozeným mocnitelem
7.3 Součin a podíl mocnin se stejným základem
7.4 Mocnina součinu, podílu a mocniny
7.5 Zápis čísla v desítkové soustavě
7.6 Úlohy na závěr

8    Souhrnná cvičení

9    Výsledky úloh

Rejstřík 

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují