DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Matematika - příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy

Matematika - příprava k maturitěMatematika - příprava k maturitě - ukázkaMatematika - příprava k maturitě - ukázka

Autor:Petáková Jindra
Nakladatel:PROMETHEUS
Kód:28877
ISBN:8071960993
EAN:9788071960997
Dostupnost:skladem
Běžná cena:266 Kč
Sleva:10 %
Cena s DPH:239 Kč
Množství:
+-
ks
  • Sbírka obsahuje 4 500 úloh.
  • Úlohy jsou uspořádány do 20 kapitol (Základní poznatky o výrocích a množinách, Základní typy rovnic a nerovnic, Rovnice s parametrem, Funkce, Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice, Goniometrické funkce a trigonometrie, Goniometrické rovnice a nerovnice, Mocninné funkce, lineární lomená funkce, Posloupnosti a řady, Geometrie - konstrukční úlohy, Geometrie - výpočty, Stereometrie, Vektory, Analytická geometrie v rovině, Analytická geometrie v prostoru, Kuželosečky, Komplexní čísla, Kombinatorika a binomická věta, Diferenciální a integrální počet, Pravděpodobnost a statistika).
  • Na závěr jsou uvedena zadání písemných zkoušek při přijímacím řízení na některých vysokých školách v roce.
  • Kromě třídění úloh do jednotlivých kapitol jsou úlohy ještě systematicky seřazeny v rámci jednotlivých kapitol. Vyučující tak může podle typu třídy, ale i podle zvolené vysoké školy, snadno provést výběr úloh, které budou studenti řešit.
  • U každé úlohy je obvykle několik variant. To proto, aby si student mohl úlohu zopakovat, ale aby i vyučující měl ještě další úlohy, které může zadat např. při písemném zkoušení. Při přípravě k přijímacím zkouškám lze studentům doporučit, které kapitoly mají podle typu zvolené vysoké školy podrobně propočítat.
  • Sbírka obsahuje dostatečné množství úloh jednoduchých, ale i úlohy náročnější. Maximální rozsah je dán osnovami pro třídy se zaměřením na matematiku a fyziku. Je tedy možné sbírku použít také pro seminář z matematiky, kdy s minimálním výkladem lze řešit další úlohy, které úzce souvisejí s běžně probíraným učivem.

OBSAH:
Předmluva
  1 Základní poznatky o výrocích a množinách
  2 Základní typy rovnic a nerovnic
  3 Rovnice s parametrem
  4 Funkce
  5 Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice
  6 Goniometrické funkce a trigonometrie
  7 Goniometrické rovnice a nerovnice
  8 Mocninné funkce, lineární lomená funkce
  9 Posloupnosti a řady
10 Geometrie - konstrukční úlohy
11 Geometrie - výpočty
12 Stereometrie
13 Vektory
14 Analytická geometrie v rovině
15 Analytická geometrie v prostoru
16 Kuželosečky
17 Komplexní čísla
18 Kombinatorika a binomická věta
19 Diferenciální počet a integrální počet
20 Pravděpodobnost a statistika
Výsledky
Použité matematické symboly a značky
Seznam použité literatury

Recenze učebnice

Sbírka úloh z učiva střední školy je určena k opakování a procvičování učiva k maturitě a k přípravě  na přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy.
Obsah sbírky je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia, vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Sbírka je členěna podle tematických celků do 20 kapitol. Úlohy jsou seřazeny nejen podle tematických celků, ale v rámci jednotlivých kapitol jsou i dále systematicky uspořádány. K lepší orientaci slouží podrobně zpracovaný obsah. Sbírka obsahuje celkem 1 200 číslovaných úloh s mnoha obměnami. Podle typu třídy nebo střední školy (gymnázium, průmyslová škola, ekonomická škola  apod.) nebo podle zvolené vysoké školy lze počítat jen příklady v těch kapitolách, které student potřebuje znát.
Nakonec jsou uvedeny výsledky úloh, které umožňují kontrolu správnosti řešení. U složitějších úloh je uveden i stručný návod řešení.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Sbírka úloh z fyziky pro střední školy (kniha + CD-ROM)

-5%
Sbírka úloh z fyziky pro střední školy (kniha + CD-ROM)
Lepil Oldřich a kolektiv
PROMETHEUS
228 Kč
skladem

MFCH tabulky pro střední školy

-5%
MFCH tabulky pro střední školy
Mikulčák Jiří
PROMETHEUS
189 Kč
skladem

Fyzika pro gymnázia - Mechanika

-5%
Fyzika pro gymnázia - Mechanika
Bednařík M., Široká M., Svoboda E.
PROMETHEUS
151 Kč
skladem

Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky

-10%
Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky
Bušek I., Calda E.
PROMETHEUS
113 Kč
skladem

Chemie pro čtyřletá gymnázia - 1.díl

-12%
Chemie pro čtyřletá gymnázia - 1.díl
Aleš Mareček, Jaroslav Honza
NAKLADATELSTVÍ OLOMOUC
165 Kč
skladem