DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Matematika pro gymnázia - Planimetrie

Učebnice matematiky pro gymnázia.

Autor:Pomykalová E.
Nakladatel:PROMETHEUS
Kód:28858
ISBN:9788071963585
EAN:9788071963585
Dostupnost:skladem
Běžná cena:119 Kč
Sleva:3 %
Cena s DPH:115 Kč
Množství:
+-
ks
  • Další z řady monotematických učebnic matematiky pro gymnázia. Učebnice lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací, text je potřebným způsobem diferencován a učiteli umožňuje vybrat učivo podle počtu hodin přidělených matematice. Učebnice lze použít nejen na gymnáziích, ale také na středních odborných školách.
  • Monotematická řada učebnic matematiky byla připravena ve spolupráci s odbornou skupinou pro gymnázia Jednoty českých matematiků a fyziků. Znak JČMF, který všechny tyto učebnice nesou, je známkou jejich vysoké odborné a metodické úrovně.
  • V 5. vydání z roku 2008 byly nově doplněny klíčové kompetence, které učebnice utváří a rozvíjí, očekávané výstupy jednotlivých kapitol a průřezová témata, jejichž realizaci učebnice napomáhá.

OBSAH:
Úvod
1 Geometrické útvary v rovině
2 Konstrukční úlohy
3 Zobrazení v rovině
Literatura doporučená studentům
Seznam používaných symbolů
Výsledky úloh
Rejstřík

Schválilo MŠMT č.j. 16 820/2005-23 dne 5. dubna 2005 k zařazení do seznamu učebnic pro střední školy s dobou platnosti 6 let.

Recenze učebnice

Další z řady učebnic matematiky pro gymnázia – učebnici Planimetrie. To, že je určena pro gymnázium nevylučuje možnost jejího použití na kterékoli jiné střední škole. Ve třech kapitolách je provedeno shrnutí, rozšíření a systematizace poznatků z rovinné geometrie.
Většina pojmů uvedených v 1.kapitole je vám známá již ze základní školy. Studujte však pozorně. Formulace jsou zde přesnější, logicky na sebe navazují a tu a tam se objeví i pojmy a poznatky nové. Při méně pozorném studiu by se mohlo stát, že něco důležitého přehlédnete. Čím důkladněji zvládnete 1.kapitolu, tím jednodušší vám budou připadat kapitoly další.
Druhá kapitola rozšíří vaše poznatky o řešení konstrukčních úloh eulkeidovskými prostředky, tj - pomocí pravítka a kružítka.
Ve třetí kapitole učebnice Planimetrie jde o zobrazení množiny všech bodů roviny do téže množiny. Je to učivo pro většinu z vás zcela nové, výjimku snad tvoří osová a středová souměrnost.
Definice a věta jsou v textu zvýrazněny šedým podtiskem, definice jsou navíc v rámečku. Části textu vyznačené po straně značkou s trojúhelníčky, jsou náročnější a jsou určeny těm z vás, kteří budou studovat na vysoké škole obor, jehož součástí bude i další studium matematiky.
Úlohy za každým článkem slouží k procvičení probrané látky, obtížné úlohy jsou označeny *. Problémy označené otazníky je vhodné vyřešit, chcete-li pochopit probíranou látku do větší hloubky.
Na konci učebnice najdete přehled značek a symbolů, používaných zejména při stručném zápisu řešení konstrukčních úloh. Součástí učebnice je i rejstřík pojmů. Knihy, které jsou uvedeny v seznamu literatury, jistě  najdete u vašich učitelů matematiky nebo ve školní matematické knihovně. Mohou být vhodným doplňkem pro toho z vás, kdo má o planimetrii hlubší zájem.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice

-15%
Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice
J. Charvát, J. Zhouf, L. Boček
PROMETHEUS
110 Kč
skladem

Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky

-10%
Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky
Bušek I., Calda E.
PROMETHEUS
113 Kč
skladem

Fyzika pro gymnázia - Mechanika

-5%
Fyzika pro gymnázia - Mechanika
Bednařík M., Široká M., Svoboda E.
PROMETHEUS
151 Kč
skladem

Dějepis 1 pro gymnázia a SŠ - Pravěk a starověk

-7%
Dějepis 1  pro gymnázia a SŠ - Pravěk a starověk
Popelka M., Válková V.
SPN
185 Kč
skladem

Chemie pro čtyřletá gymnázia - 1.díl

-12%
Chemie pro čtyřletá gymnázia - 1.díl
Aleš Mareček, Jaroslav Honza
NAKLADATELSTVÍ OLOMOUC
165 Kč
skladem