DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Matematika pro SŠ 1.díl - Základní poznatky (učebnice)

Přehledně, moderně a pro studenty přístupně zpracovaná učebnice matematiky na středních školách. Obsah první části zahrnuje základní poznatky o číselných oborech, výrokové logice a teorii množin.

Autor:P. Krupka, Z. Polický, B. Škaroupková
Nakladatel:DIDAKTIS
Kód:54271
ISBN:9788073581961
EAN:9788073581961
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:199 Kč
Množství:
+-
ks
 • Přehledně, moderně a pro studenty přístupně zpracovaná učebnice vnáší nové možnosti do výuky matematiky na středních školách. Obsah první části zahrnuje základní poznatky o číselných oborech, výrokové logice a teorii množin. Učivo je srozumitelně a strukturovaně podáno ve výkladové části učebnice a je doplněno jednoduchými řešenými příklady. Doplňující motivační část zasazuje probíranou látku do historických souvislostí či kontextu běžného života. Cílem učebnice je podat výklad tak, aby student mohl poznatkům porozumět a zapamatovat si je.
 • První díl z plánované řady středoškolských učebnic matematiky, která je tvořena v souladu s RVP pro střední odborné vzdělání. Koncepce této řady umožňuje variabilní užití školami s různou hodinovou dotací, stejně tak umožňuje vyučujícím adekvátně reagovat na potřeby samotných studentů. Učebnice z velké části směřuje ke zopakování učiva probíraného na základní škole. Záleží pouze na učiteli, nakolik bude ve vyučování věnovat pozornosti opakování učiva a nakolik látce nové, přičemž opakování ponechá na svědomí a dobrovolnosti studenta.  
 • Hlavní funkcí učebnice je zavedení a vysvětlení poznatkové báze (pojmy a postupy) potřebné k dosažení stanovených vzdělávacích výstupů. Předností učebnice je především přístupné a přehledné zpracování pro studenta, napomáhající ke snadnějšímu zapamatování probíraného učiva a jeho porozumění. 
 • První díl této sady učebnic, k níž náleží také odpovídající pracovní sešit, je určen k výuce prvních ročníků středních škol, přičemž pokrývá část obsahu učiva pro tento ročník. Obsahuje celkem pět tematických celků z oblasti základních poznatků o číslech a logiky:
  1. Přirozená čísla,
  2. Celá čísla,
  3. Racionální čísla,
  4. Reálná čísla,
  5. Výroková logika a teorie množin.
 • Tematické celky jsou dále děleny na jednotlivé kapitoly, počtem odpovídajícím rozsáhlosti probíraných okruhů.
 • Každý celek a všechny kapitoly jsou zastoupeny ve všech částech učebnicové sady.
 • Koncepce učebnice zajišťuje vnitřní provázanost mezi jednotlivými kapitolami a poskytuje studentům jak optimální podmínky pro pochopení probíraného tématu, tak snadnou orientaci v učebnici. Barevně jsou od sebe odlišeny části výkladové a doplňující, ty slouží především k motivaci studenta, jeho samostatnému zamyšlení. Doplňující část učebnice rozšiřuje výklad informacemi charakteru historického kontextu či odkazem ke každodenním souvislostem.

Recenze učebnice

Představujeme první díl učebnicové sady Matematika pro střední školy, jež vnáší nové možnosti do výuky matematiky na středních školách. Učebnicová sada se skládá ze samostatně prodejné učebnice, pracovního sešitu, metodického průvodce pro učitele.
Učebnicová sada je sestavena v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání pro oblast Matematika a její aplikace a je koncipována tak, aby byla vhodná jak pro výuku pod vedením učitele, tak pro samouky. Moderně, přehledně a srozumitelně   předkládá vše, co by studenti měli znát ze středoškolské matematiky. Jednotlivé díly nejsou striktně rozděleny do konkrétních ročníků studia, ale pouze do tematických celků, které jsou určeny v Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky pro všechny typy středních škol.  Toto členění dává vyučujícím možnost přizpůsobit se rozdílným hodinovým dotacím i tempu studentů.
Každý celek a všechny kapitoly jsou zastoupeny ve všech částech učebnicové sady, tedy v učebnici, pracovním sešitě a také v strukturované elektronické sbírce úloh. Jednotlivé kapitoly jsou vnitřně provázány, což poskytuje studentům ideální podmínky pro pochopení probíraného učiva a usnadňuje orientaci v učebnici. Výkladové a doplňující celky, které slouží především k motivaci studenta a jeho samostatnému přemýšlení, jsou od sebe barevně odlišeny. Doplňující část učebnice rozšiřuje výklad informacemi charakteru historického kontextu či odkazem ke každodenním souvislostem, což umožňuje studentovi odhalit, že matematika může být přínosem i zábavou  v   běžném životě, nikoli zbytečným a náročným předmětem.
V prvním dílu, který právě držíte v rukou, zaměříme pozornost na základní poznatky, jak napovídá už samotný podtitul dílu, tedy na znalosti, které by si s sebou měl přinést na střední školu každý student. Tento díl z velké části směřuje k zopakování učiva základní školy. Zahrnuje základní  poznatky o číselných oborech, výrokové logice a teorii množin.
Pečlivě vypracovaná koncepce této řady umožňuje vyučujícím adekvátně reagovat na individuální potřeby studentů. Studentům zase umožňuje matematiku začít „chápat“, namísto toho, aby se ji jen „učili“. Věříme, že i díky naší knize porozumíte souvislostem a zákonitostem matematiky a tato věda vás začne bavit.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Matematika pro SŠ 1.díl - Základní poznatky (pracovní sešit)

Matematika pro SŠ 1.díl - Základní poznatky (pracovní sešit)
P. Krupka, Z. Polický, B. Škaroupková
DIDAKTIS
179 Kč
skladem

Matematika pro SŠ 2.díl - Výrazy, rovnice a nerovnice (učebnice)

Matematika pro SŠ 2.díl - Výrazy, rovnice a nerovnice (učebnice)
M. Cizlerová, P. Krupka, Z. Polický, B. Škaroupková
DIDAKTIS
199 Kč
skladem