DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Matematika pro SŠ 7.díl A - Analytická geometrie v rovině (pracovní sešit)

Autor:J. Kalová, V. Zemek
Nakladatel:DIDAKTIS
Kód:56329
ISBN:9788073582371
EAN:9788073582371
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:149 Kč
Množství:
+-
ks

Část A sedmého dílu se věnuje práci se souřadnicemi a kartézskou soustavou souřadnic, operacím s vektory a rovnicím lineárních útvarů v rovině (přímek, polopřímek, úseček). Pracovní sešit navazuje na názorný a přehledný výklad v učebnici. Každé kapitole v učebnici v něm odpovídá jedna kapitola; navíc je zde obsažena souhrnná kapitola věnovaná všem druhům kuželoseček. Součástí pracovního sešitu je velké množství různorodých úloh ve třech úrovních obtížnosti, které žákům pomohou získat potřebné znalosti a dovednosti i připravit se na maturitní zkoušku.

Sedmý díl učebnicové řady je rozčleněn na dvě části. Část A nabízí podrobný přístup k oblasti matematiky, která je jako jedna z mála pro žáky střední školy zcela nová – věnuje se analytické geometrii v rovině.

 • Pracovní sešit části A důsledně navazuje na učebnici dané části. Nabízí různorodé úlohy k analytické geometrii v rovině a ke kuželosečkám. Úlohy jsou strukturované a systematicky využívají všechny poznatky z učebnice.
 • Úlohy jsou rozděleny do tří úrovní, odlišených od sebe barevně. Díky tomu má každý žák možnost zažít úspěch (i když třeba jen na dané úrovni) a je tak motivován k dalšímu postupu:
  • První úroveň směřuje k zapamatování učiva a porozumění základním pojmům.
  • Druhá úroveň vyžaduje aplikaci získaných poznatků v konkrétních úlohách.
  • Třetí úroveň tvoří analýza a hodnocení na základě získaných poznatků.
 • Úlohy jsou řazeny tak, aby se jejich náročnost v rámci každé kapitoly stupňovala (od aplikace jednotlivých či jednoduchých postupů až ke komplexnímu využití všech poznatků).
 • Pro názornost jsou zde obsažena ukázková řešení některých typů úloh, na něž navazují obdobné, ale už neřešené úlohy.
  Snažili jsme se i o zařazení úloh, v nichž je propojena konstrukční geometrie s přístupem analytickým, a vyžadujeme jak výpočet, tak  zakreslení objektů.
 • Nedílnou součástí úloh je i prostor na řešení. Protože však některé typy úloh vyžadují značné množství místa na řešení a výpočty jsou i časově náročné, zařadili autoři u vybraných kapitol i zásobník úloh tvořených pouze zadáním, z nichž si vyučující může vybrat typ úloh podle potřeb dané třídy.
 • Kromě čtyř kapitol věnovaných kuželosečkám, navázaných na výklad v učebnici, je zde navíc souhrnná kapitola ke kuželosečkám. Žáci se v ní setkají především s náročnějšími úlohami, k jejich řešení musí propojit poznatky o všech kuželosečkách s poznatky o úpravě výrazů a řešení rovnic.

Publikace je vhodná pro:

 • žáky a učitele na gymnáziích, středních průmyslových a středních odborných školách s vyšší hodinovou dotací, a to i pro samostudium,
 • maturanty k přípravě na maturitní zkoušku,
 • uchazeče o studium na vysokých školách k přípravě na přijímací zkoušky.

Učebnicová řada je sestavena v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a odpovídá také požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání.

 

 

 

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Matematika pro SŠ 8. díl - Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika (pracovní sešit)

Matematika pro SŠ 8. díl - Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika (pracovní sešit)
R. Horenský, I. Janů, M. Květoňová, H. Lukšová, R. Vémolová
DIDAKTIS
149 Kč
skladem

Matematika pro SŠ 6.díl - Stereometrie (pracovní sešit)

Matematika pro SŠ 6.díl - Stereometrie (pracovní sešit)
J. Mrázek, I. Šubrtová
DIDAKTIS
159 Kč
skladem

Matematika pro SŠ 8. díl - Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika (učebnice)

Matematika pro SŠ 8. díl - Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika (učebnice)
R. Horenský, I. Janů, M. Květoňová, H. Lukšová, R. Vémolová
DIDAKTIS
179 Kč
skladem